e-Sekretariat KIA

Tematy prac dyplomowych na rok 2018

Lp. Prowadzący Temat Kierunki Zarezerwowane
1 dr inż. Marcin BEDNAREK Dydaktyczny zestaw sterowników z komunikacją CAN
Wykonanie zestawu kilku urządzeń komunikujących się wzajemnie wg standardu CAN. Urządzenia powinny być wyposażone w wejścia/wyjścia binarne, mieć możliwość konfiguracji i przesyłu programu sterującego. Realizacja zestawu ćwiczeń i eksperymentów prezentujących możliwości wykonanego systemu.
Studia I stopnia TAK
2 dr inż. Marcin BEDNAREK Graficzny symulator sieci urządzeń CAN
Wykonanie aplikacji graficznego symulatora symulującego działanie sieci wielu współpracujących urządzeń CAN. Aplikacja powinna mieć możliwość konfiguracji, tj. np. wpisywania poleceń, podpowiedzi poleceń, wartości, wybór z listy itp. Realizacja zestawu ćwiczeń i eksperymentów prezentujących możliwości wykonanego symulatora.
Studia I stopnia TAK
3 dr inż. Marcin BEDNAREK Prototypowy sterownik PLC
Wykonanie urządzenia sterownika PLC na bazie układu prototypowego AVR z możliwością programowania z poziomu standardowego środowiska LDmicro w języku LD. Realizacja zestawu ćwiczeń i eksperymentów prezentujących możliwości wykonanego sterownika.
Studia I stopnia TAK
4 dr inż. Marcin BEDNAREK Symulator systemu konsoli radiomodemów w pakietach SCADA
Wykonanie symulatora systemu kilku konsoli radiomodemów w pakietach SCADA (np. Intouch, iFix). Symulowane konsole radiomodemów powinny mieć możliwość wzajemnej komunikacji w ramach pakietu oraz opcjonalnie pomiędzy pakietami wg standardowego protokołu (np. OPC, SuiteLink itp.).
Studia I stopnia TAK
5 dr inż. Marcin BEDNAREK System sterowania parametrami terrarium
Wykonanie systemu sterowania parametrami środowiskowymi (np. temperatura, wilgotność) terrarium. Realizacja sterowania obiektami w oparciu o układ prototypowy (np. serii Arduino lub Raspberry Pi). Realizacja archiwizacji i prezentacji parametrów z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do sieci internet.
Studia I stopnia TAK
6 dr inż. Andrzej BOŻEK Mikrokomputerowy węzeł infrastruktury IoT
Wykorzystując mikrokomputer jednopłytkowy, należy opracować urządzanie dedykowane do roli węzła IoT (Internet of Things). Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać: sieciową komunikację z innymi węzłami, zarządzanie zdalne, połączenie z obiektem nadzorowanym za pomocą sygnałów elektrycznych binarnych i analogowych, lokalne gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, wykonywanie w czasie rzeczywistym procedur sterowania przełączającego i podstawowych algorytmów regulacji ciągłej.
Studia I stopnia TAK
7 dr inż. Andrzej BOŻEK Modelowanie i symulacja układów sterowania w środowisku OpenModelica
Należy opracować projekt demonstracyjny prezentujący możliwości zastosowania pakietu OpenModelica jako narzędzia do modelowania i symulacji układów sterowania. Zakres pracy obejmuje modelowanie obiektów dynamicznych i struktur regulacyjnych przy pomocy opisu tekstowego i schematów graficznych, symulację zamodelowanych układów oraz zautomatyzowane generowanie kodu dla programowalnych urządzeń sterujących.
Studia I stopnia TAK
8 dr inż. Andrzej BOŻEK Moduł optymalizacji planu zadań
Celem pracy jest przygotowanie modułu programowego realizującego optymalizację harmonogramu zadań, np. planu lekcji, zajęć akademickich, etapów projektu itp. Należy przeprowadzić analizę wymagań wybranego typu planowania (charakterystyczne uwarunkowania, ograniczenia itp.) i sformułować na ich podstawie model programowania z ograniczeniami, a następnie przygotować algorytm jego rozwiązania z wykorzystaniem odpowiedniego solwera, np. z pakietu IBM ILOG.
Studia I stopnia NIE
9 dr inż. Andrzej BOŻEK Robot mobilny na kołach omnikierunkowych
Praca obejmuje przygotowanie konstrukcji mechanicznej robota na kołach omnikierunkowych i jego układu sterowania. Należy stworzyć również symulacyjny model kinematyki robota i porównać go z zachowaniem obiektu rzeczywistego. Układ sterowania powinien umożliwiać działanie autonomiczne robota oraz pracę nadzorowaną. Konstrukcję należy przetestować na wybranych zadaniach typowych dla robotów mobilnych, takich jak rozwiązywanie labiryntu, podążanie do celu lub omijanie przeszkód.
Studia I stopnia TAK
10 dr inż. Andrzej BOŻEK Symulator przemysłowych obiektów sterowania z wizualizacją
W oparciu o sterownik PLC lub inne urządzenie programowalne, należy przygotować symulator obiektu przemysłowego, takiego jak układ zbiorników, system podgrzewaczy, kocioł itp. Symulacja powinna odbywać się w czasie rzeczywistym, a jej stan ma być wizualizowany. Sygnały obiektowe należy wyprowadzić za pomocą połączeń elektrycznych i przetestować współpracę symulowanego obiektu z zewnętrznym regulatorem.
Studia I stopnia TAK
11 dr inż. Andrzej BOŻEK Uniwersalny mikrokomputerowy symulator systemów dynamicznych
Wykorzystując mikrokomputer jednopłytkowy, należy przygotować symulator systemów dynamicznych, który będzie działał w czasie rzeczywistym i przekazywał wartości we/wy za pomocą sygnałów elektrycznych o znormalizowanych zakresach. Układ powinien obsługiwać modele zdefiniowane w postaci transmitancji oraz liniowych i nieliniowych reprezentacji w przestrzeni stanu, zarówno ciągłych, jak i dyskretnych.
Studia I stopnia NIE
12 dr inż. Grzegorz DEC Aplikacja internetowa do obsługi wypożyczalni samochodów
Celem pracy jest opracowanie specyfikacji wymagań, specyfikacji projektowej i implementacja prototypu systemu informatycznego, który służy do wspierania firmy działającej w branży wypożyczania samochodów.
Studia I stopnia TAK
13 dr inż. Grzegorz DEC Mobilna aplikacja do obliczeń matematycznych
Celem pracy jest dokonanie przeglądu dostępnych aplikacji mobilnych służących do przeprowadzania obliczeń matematycznych oraz zaprojektowanie i implementacja prototypu takiej aplikacji.
Studia I stopnia TAK
14 dr inż. Grzegorz DEC Projekt i implementacja internetowej aplikacji społecznościowej
Celem pracy jest dokonanie analizy aplikacji społecznościowych dostępnych na rynku oraz zaprojektowanie i implementacja prostego systemu informatycznego, który będzie realizował wybrane funkcje aplikacji społecznościowych.
Studia I stopnia TAK
15 dr inż. Grzegorz DEC Projekt i implementacja komunikatora internetowego
Celem pracy jest dokonanie analizy komunikatorów internetowych dostępnych na rynku oraz zaprojektowanie i implementacja aplikacji realizującej wybrane funkcje komunikatora. Główne założenia aplikacji to tworzenie listy znajomych, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, blokowanie komunikacji z wybranymi użytkownikami, czat grupowy, przesyłanie plików w oknie komunikatora.
Studia I stopnia TAK
16 dr inż. Grzegorz DEC Projekt i implementacja serwisu internetowego poświęconego filmom
Celem pracy jest dokonanie przeglądu portali internetowych prezentujących informacje nt filmów oraz zaprojektowanie i implementacja prostego systemu informatycznego, który będzie realizował wybrane funkcje serwisu internetowego poświęconego filmom.
Studia I stopnia TAK
17 dr inż. Grzegorz DEC System monitorowania ruchu na stronie WWW
Celem pracy jest dokonanie przeglądu systemów monitorowania ruch na stronach WWW dostępnych na rynku, a następnie zaprojektowanie i implementacja takiego systemu w formie aplikacji napisanej w języku skryptowym, uruchamianej w przeglądarce klienta.
Studia I stopnia TAK
18 dr inż. Grzegorz DEC Usługi ORM dla środowiska .NET
Celem pracy jest przeprowadzenie badań porównujących funkcje i wydajność wybranych bibliotek ORM przeznaczonych dla środowiska .NET. W ramach pracy utworzona zostanie przykładowa aplikacja bazodanowa, która korzysta z relacyjnej bazy danych, a w warstwie biznesowej zbudowana jest w technologii .NET. Usługi aplikacji udostępnione będą w standardzie REST z użyciem formatu danych JSON. Baza danych połączona zostanie z warstwą biznesową z użyciem kilku wybranych bibliotek ORM. Przeprowadzone zostanie porównanie funkcji udostępnianych przez biblioteki ORM w odniesieniu do standardu przemysłowego Hibernate oraz badania wydajności zastosowanych bibliotek ORM. Wyniki przedstawione zostaną w formie tabel i wykresów.
EF-ZU sem. 1 TAK
19 dr inż. Grzegorz DEC Wydajność bibliotek odwzorowujących obiekty
Celem pracy jest zbadanie wydajności bibliotek napisanych w języku Java, które służą do konwersji komponentów encyjnych na obiekty transferowe. Biblioteki takie to np. Dozer, MapStruct, ModelMapper, Selma, Orika, JMapper. Należy zbadać czas konwersji obiektu w zależności od liczby pól, typów pól, czas konwersji kolekcji. Dodatkowo, należy opisać tworzenia własnych metod konwersji w każdej z bibliotek.
EF-DU sem. 1 NIE
20 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Modernizacja przymiaru długości ROTOX LA393-3M.
W ramach pracy należy zmodernizować przymiar długości firmy ROTOX, który stosowany jest przy produkcji stolarki okiennej z PCV. W ramach pracy należy zainstalować napęd, sterownik PLC i dotykowy panel operatorski HMI oraz przygotować i uruchomić programy sterujące. Modernizacja planowana jest z wykorzystaniem podzespołów firmy DELTA. Praca będzie realizowana w firmie Stolpex.
Studia I stopnia TAK
21 dr hab. inż. Lesław GNIEWEK Programowa realizacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego w środowisku R
W środowisku R należy zaprogramować i przetestować działanie kilku przykładowych diagramów sieci wykorzystując opis algebraiczny sieci oraz metodę transformacji sieci na schemat logiczny.
EF-DU sem. 1 NIE
22 dr inż. Zbigniew HAJDUK Dwukołowy robot mobilny typu segway wykorzystujący układy FPGA
Zasadniczym celem pracy jest opracowanie dwukołowego robota, którego sterowanie realizowane byłoby w oparciu o układy programowalne FPGA.
Studia I stopnia TAK
23 dr inż. Zbigniew HAJDUK Identyfikator RFID
Zasadniczym celem pracy byłoby zaprojektowanie i wykonanie własnego identyfikatora (karty) RFID pracującego w paśmie UHF.
Studia I stopnia NIE
24 dr inż. Zbigniew HAJDUK Moduł wejść/wyjść dla sterownika Siemens S7-1200
Zasadniczym celem pracy jest opracowanie i wykonanie zdalnego modułu wejść i wyjść (cyfrowych i/lub analogowych) komunikującego się ze sterownikiem np. z wykorzystaniem standardu PROFINET.
Studia I stopnia TAK
25 dr inż. Zbigniew HAJDUK Obsługa kart pamięci w systemach z układami FPGA
Zasadniczym celem pracy jest opracowanie bloku cyfrowego (wirtualnego komponentu, IP core) realizującego podstawową obsługę kart SD.
Studia I stopnia NIE
26 dr inż. Zbigniew HAJDUK Radio definiowane programowo
Oprócz prezentacji wybranych zagadnień związanych z programową realizację funkcji toru radiowego (software defined radio, SDR), zasadniczym celem pracy byłoby wykonanie oprogramowania dla wybranej platformy sprzętowej SDR umożliwiającego np. odbiór audycji radiowych nadawanych z typową modulacją FM (stereo) lub w standardzie DAB.
Studia I stopnia NIE
27 dr inż. Zbigniew HAJDUK Robot mobilny do prac w trudnym terenie
Celem pracy jest skonstruowanie robota pozwalającego na poruszanie się w tzw. trudnym terenie i wykonywanie wybranych zadań.
Studia I stopnia TAK
28 dr inż. Zbigniew HAJDUK Robot mobilny dwuczłonowy
Zasadniczym celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie mobilnego robota dwuczłonowego
Studia I stopnia TAK
29 dr inż. Zbigniew HAJDUK Sterownik zaworu czterodrożnego
Zasadniczym celem pracy jest wykonanie sterownika kontrolującego pracę zaworu czterodrogowego w instalacji C.O., którego zadaniem byłoby utrzymywanie zadanej temperatury obiegu wody (lub również temperatury w wybranych pomieszczeniach itp.)
Studia I stopnia TAK
30 dr inż. Zbigniew HAJDUK Wykorzystanie interfejsu LVDS w modułach Raspberry
Zasadniczym celem pracy jest opracowanie sposobu komunikacji modułów Raspberry z systemami opartymi na układach FPGA z wykorzystaniem interfejsu LVDS oraz przygotowanie przykładowej aplikacji.
Studia I stopnia NIE
31 dr inż. Zbigniew HAJDUK Zastosowanie funkcji Web Server w sterowniku Siemens S7-1200
Oprócz prezentacji zagadnień związanych z wymienionym tematem, zasadniczym celem pracy jest wykonanie aplikacji (jednej lub więcej) demonstrującej wykorzystanie funkcji Web Server sterownika.
Studia I stopnia TAK
32 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Opracowanie modelu i automatyczne wyznaczanie parametrów do estymacji czasu wykupu produktów ze stanu magazynowego
W ramach pracy należy dokonać analizy problemu wykupu różnego typu bonów elektronicznych dostępnych dla pracowników w celu predykcji potrzeby ich uzupełniania. W tym celu zostanie opracowany model analityczny oraz zostaną wykonane testy dla doboru odpowiednich parametrów tego modelu. Zostanie przygotowana aplikacja www dla potrzeb obsługi i wizualizacji uzyskanych wyników.
Studia I stopnia TAK
33 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Pozyskiwania danych analitycznych ze stron internetowych.
W ramach pracy należy dokonać przeglądu i porównania dostępnych narzędzi oraz bibliotek programistycznych umożliwiających pozyskiwanie danych ze stron internetowych. Dodatkowo, należy wykonać kilka przykładów pozyskiwania danych przy wykorzystaniu wybranych rozwiązań.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
34 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Prezentacja danych analitycznych za pomocą stron internetowych.
W ramach pracy należy dokonać przeglądu i porównania dostępnych narzędzi oraz bibliotek programistycznych umożliwiających wizualizację danych przy pomocy stron internetowych. Dodatkowo, należy wykonać kilka przykładów wizualizacji przy wykorzystaniu wybranych rozwiązań.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
35 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie frameworka Flutter do realizacji natywnych aplikacji mobilnych.
W ramach pracy należy przedstawić możliwości frameworka Flutter do realizacji natywnych aplikacji mobilnych dla systemów Android i iOS. Dodatkowo, należy przedstawić porównanie z innymi dostępnymi tego typu rozwiązaniami. Następnie, zaprojektować oraz zrealizować przykładową aplikację przy użyciu w/w frameworka.
Studia I stopnia NIE
36 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie języka Dart do realizacji aplikacji internetowych.
W ramach pracy należy przedstawić możliwości języka Dart do budowy aplikacji internetowych oraz porównać go z innymi dostępnymi rozwiązaniami. Następnie należy zaprojektować oraz wykonać przykładową aplikację z wykorzystaniem języka Dart.
Studia I stopnia TAK
37 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie microframeworka Flask do realizacji aplikacji internetowych.
W ramach pracy należy przedstawić możliwości microframeworka Flask do budowy aplikacji internetowych oraz porównać go z innymi dostępnymi rozwiązaniami. Następnie należy zaprojektować oraz wykonać przykładową aplikację z wykorzystaniem w/w frameworka.
Studia I stopnia TAK
38 dr inż. Bartosz JĘDRZEJEC Zastosowanie stylu Material design do projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych.
W ramach pracy należy przedstawić założenia i możliwości stylu Material design do projektowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Dodatkowo, należy dokonać przeglądu dostępnych zasobów wspierających realizację projektowania aplikacji. Następnie, należy zaprojektować oraz wykonać przykładową aplikację z wykorzystaniem w/w stylu.
Studia I stopnia TAK
39 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Interaktywna tablica informacyjna dla osób głuchych
Celem pracy jest przygotowanie interfejsu człowiek - komputer mającego formę interaktywnej tablicy informacyjnej działającej w trybie pytanie – odpowiedź i obsługiwanej za pomocą kilku prostych gestów języka migowego.
Studia I stopnia TAK
40 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie gestów w układzie dwóch kamer RGB-D
Celem pracy jest przebadanie możliwości zastosowania dwóch urządzeń typu Kinect do rozpoznawania gestów.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
41 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie liter kreślonych palcem w powietrzu
Celem pracy jest przygotowanie systemu interakcji człowiek - komputer pozwalającego na rozpoznawanie liter kreślonych palcem w powietrzu (tzw. airwriting).
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
42 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie szeregów czasowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego
Celem pracy jest przebadanie skuteczności rozpoznawania szeregów czasowych z wykorzystaniem wybranej sieci głębokiej. Eksperymenty należy przeprowadzić dla dostępnych w Internecie i przygotowanych przez dyplomanta zbiorów danych.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
43 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Rozpoznawanie wyrażeń języka migowego na podstawie chmur punktów
Celem pracy jest zaprogramowanie i przetestowanie wskazanej przez prowadzącego metody rozpoznawania wyrażeń języka migowego z wykorzystaniem przetwarzania chmur punktów. Eksperymenty należy przeprowadzić dla dostępnych w Internecie i przygotowanych przez dyplomanta zbiorów danych.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
44 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Techniki rozszerzania danych dla celów rozpoznawania gestów
Celem pracy jest dokonanie przeglądu technik rozszerzania danych oraz zaprogramowanie i przetestowanie wybranej metody.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
45 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Ujednolicony interfejs dostępu do zbiorów danych zawierających nagrania w językach migowych
Celem pracy jest zaproponowanie i przygotowanie ujednoliconego interfejsu dostępu do wybranych zbiorów nagrań w języku migowym dostępnych w Internecie.
Studia I stopnia NIE
46 dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI Zastosowanie sensora Leap Motion do rozpoznawania gestów
Celem pracy jest zaprogramowanie i przetestowanie wskazanej przez prowadzącego metody rozpoznawania gestów z wykorzystaniem danych pozyskiwanych za pomocą sensora Leap Motion.
Studia I stopnia TAK
47 prof. Jacek KLUSKA Dobór parametrów regulatora PID-FC z wykorzystaniem systemu Matlab/Simulink
Wykorzystując Matlab/Simulink opracować metodę doboru parametrów regulatora PID-FC.
  TAK
48 prof. Jacek KLUSKA Identyfikacja aktywności człowieka za pomocą rekurencyjnej sieci typu LSTM
Wykorzystując dane z czujników noszonego smartfonu, należy rozpoznać rodzaj aktywności człowieka za pomocą rekurencyjnej sieci typu LSTM. Dane mają postać szeregów czasowych reprezentujących odczyty akceleratora w trzech różnych kierunkach. Dane uczące pochodzą od kilku osób. Każda sekwencja ma pewne cechy i różną długość. Dane należy podzielić na uczące i testowe, zbudować sieć neuronową LSTM i dokonać klasyfikacji.
  NIE
49 prof. Jacek KLUSKA Identyfikacja aktywności człowieka za pomocą rekurencyjnej sieci typu LSTM
Wykorzystując dane z czujników noszonego smartfonu, należy rozpoznać rodzaj aktywności człowieka za pomocą rekurencyjnej sieci typu LSTM. Dane mają postać szeregów czasowych reprezentujących odczyty akceleratora w trzech różnych kierunkach. Dane uczące pochodzą od kilku osób. Każda sekwencja ma pewne cechy i różną długość. Dane należy podzielić na uczące i testowe, zbudować sieć neuronową LSTM i dokonać klasyfikacji.
Studia I stopnia TAK
50 prof. Jacek KLUSKA Inteligentne algorytmy predykcyjnego utrzymania maszyn
Przygotować skrypty w Matlabie z zakresu estymacji czasu używalności maszyn oraz identyfikacji ich stanu. Omówić przykłady algorytmów predykcyjnych dla silników, skrzyń biegów i akumulatorów.
  NIE
51 prof. Jacek KLUSKA Oprogramowanie narzędziowe do testowania hipotez statystycznych
Należy opracować łatwe w użyciu oprogramowanie do testowania hipotez statystycznych. Należy przede wszystkim rozpatrzyć jednostronny test istotności średniej w populacji ze znanym odchyleniem standardowym, test dwustronny średniej z nieznanym odchyleniem standardowym, test korelacji, dobór liczebności próby reprezentatywnej w procesie weryfikacji hipotez statystycznych i klika innych zagadnień. Powinna być zapewniona przejrzysta wizualizacja wyników, Preferowanym językiem jest Matlab.
  NIE
52 prof. Jacek KLUSKA Problem klasyfikacji za pomocą prostej głębokiej sieci neuronowej
Należy utworzyć i bardzo dokładnie omówić architekturę prostej, głębokiej sieci neuronowej dla problemu klasyfikacji cyfr pisanych ręcznie. Uwaga: sieć powinna być uczona od początku (from scratch). Należy przeanalizować i zoptymalizować tę sieć.
  TAK
53 prof. Jacek KLUSKA Przegląd metod i zastosowań uczenia głębokiego
Dokonać przeglądu najczęściej stosowanych architektur sieci zgodnych z ideą uczenia głębokiego, mechanizmów uczenia oraz zastosowań.
  NIE
54 prof. Jacek KLUSKA Przewidywanie szeregów czasowych za pomocą programowania ekspresji genów
Opisać krótko metodę programowania ekspresji genów i zastosować ją do rozwiązania problemów regresji symbolicznej dla następujących danych: (1) stężenie CO2 w atmosferze, (2) – zgony z powodów chorób płucnych, (3) – liczba plam na Słońcu w zależności od liczby grup plam (liczba Wolfa), (4) – notowania giełdowe. Adresy stron internetowych zawierające te dane wraz z opisami zostaną podane. Mile widziane są również własne dane, wynikające z osobistych zainteresowań dyplomanta. Symulacje należy wykonać za pomocą algorytmu Ferreiry (GEP). Uzyskane modele powinny być dostatecznie dokładne, choć niekoniecznie łatwo interpretowalne.
  NIE
55 prof. Jacek KLUSKA Rekurencyjna sieć typu LSTM i jej zastosowanie do klasyfikacji sygnałów
Należy omówić architekturę i zasadę działania rekurencyjnej sieci typu LSTM. Za pomocą tej sieci należy rozpoznać sygnały czasowe z pewnego zbioru danych w postaci sygnałów (np. sygnały rejestrujące wypowiedzi różnych osób).
  TAK
56 prof. Jacek KLUSKA Układ sterowania wahadłem odwróconym w czasie rzeczywistym
Opracować, zaprogramować i uruchomić układ sterowania rozmytego wahadłem odwróconym jako rzeczywistym 4-ro wymiarowym układem dynamicznym, który będzie udostępniony w laboratorium. Preferowane jest wykorzystanie sytemu Matlab (wersja 2018b lub wyższa) pracującego w trybie External Mode, jakkolwiek nie jest to warunek konieczny.
Studia I stopnia TAK
57 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Aplikacja do przetwarzania obrazów w języku Python
Celem pracy jest przygotowanie aplikacji umożliwiającej przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Aplikacja powinna umożliwiać realizację następujących operacji: filtracji, detekcji tła i pierwszego planu, detekcji narożników, segmentacji, konwersji palety barw, itp. Język programowania i biblioteki: Python, OpenCV.
Studia I stopnia TAK
58 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Budowa platformy UAV wyposażonej w system wizyjny
W ramach pracy należy zaprojektować i zbudować bezzałogowy pojazd powietrzny UAV wyposażony w system wizyjny. Pojazd ten powinien posiadać oprogramowanie sterujące oraz realizować operacje przetwarzania obrazów.
Studia I stopnia TAK
59 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Budowanie modeli 3D obiektów z wykorzystaniem danych z sensora Kinect
Celem pracy jest opracowanie oprogramowania do budowy trójwymiarowych modeli obiektów w oparciu o dane zarejestrowane przy pomocy sensora Kinect v2. Języki programowania i narzędzia: C++, C#, Kinect SDK 2.0.
Studia I stopnia TAK
60 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Metody rozpoznawani akcji na sekwencjach obrazów
Należy dokonać przeglądu dostępnych metod rozpoznawania akcji na sekwencjach obrazów oraz przygotować oprogramowanie demonstrujące działanie wybranych algorytmów.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
61 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Oprogramowanie do rejestracji i wyznaczania deskryptorów chmury punktów
Należy przygotować oprogramowanie do rejestracji i wyznaczania deskryptorów opisujących chmury punktów. Oprogramowanie powinno pobierać dane z sensora Kinect v2, następnie znajdować obiekty znajdujące się na pierwszym planie i wyznaczać opisujące je deskryptory. Języki programowania i narzędzia: C++, C#, Kinect SDK 2.0.
Studia I stopnia NIE
62 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Porównanie i implementacja wybranych algorytmów optymalizacji w języku Python
Celem pracy jest porównanie i implementacja wybranych algorytmów optymalizacji. Porównania należy dokonać w oparciu o powszechnie stosowane funkcje testowe np. Rastrigina, Rosenbrocka, itp. Język programowania i biblioteki: Python.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
63 dr inż. Tomasz KRZESZOWSKI Programowania urządzeń mobilnych w języku Python
Należy przygotować oprogramowanie demonstrujące możliwości języka Python w programowaniu urządzeń mobilnych działających pod systemem Android. Ponadto należy przygotować zestaw ćwiczeń laboratoryjnych omawiających ten temat. Język programowania i biblioteki: Python, Android SDK. Wymagania: dostęp do urządzenia mobilnego z Androidem w wersji 6.0 lub wyższej.
Studia I stopnia TAK
64 dr inż. Kazimierz LAL Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu instalacji i konfiguracji sieci LAN na bazie TCP/IPv6 (NGN).
Celem pracy jest przygotowanie zestawu 5-6 ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw instalacji oraz konfiguracji sieci LAN, bazujących na protokole TCP/IPv6 z wykorzystaniem ruterów Zyxel oraz Mikrotik i komputerów klasy PC, wyposażonych w systemy operacyjne Windows 7/8/10 oraz dwie wybrane dystrybucje linux-a.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
65 dr inż. Kazimierz LAL Komponenty sprzętowe i programowe do diagnostyki i zarządzania wybranymi urządzeniami technicznymi na bazie protokołu SNMP.
Celem pracy jest zapoznanie się z koncepcją protokołu SNMP, wdrożenie systemu centralnego monitorowania zdarzeń w systemie informatycznym wybranej organizacji na bazie rozwiązań opensource. Ważnym elementem pracy będzie przygotowanie materiałów dydaktycznych z zakresu SNMP dla studentów Automatyki i Robotyki.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
66 dr inż. Kazimierz LAL Narzędzia do testowania sieci komputerowych, wspierające zajęcia laboratoryjne z zakresu protokołu TCP/IP.
Celem pracy jest przegląd oraz wytypowanie narzędzi, służących do testowania sieci komputerowych, które mogą efektywnie wspomagać zajęcia laboratoryjne z zakresu protokołów TCP/IP. Istotnym składnikiem pracy będzie przygotowanie łatwego do instalacji pakietu wspomnianych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych, wspierających proces ich poznawania.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
67 dr inż. Kazimierz LAL Oprzyrządowanie teleinformatyczne chodzika (balkoniku) dla ososby niepełnosprawnej wspierające rehabilitację ruchową.
Istotnym celem pracy jest opracowanie prototypów sensorów oraz narzędzi do komunikacji, wspierających rehabilitację ruchową osób, które mają problemy z poruszeniem się i muszą posługiwać się chodzikami (balkonikami).
Studia I stopnia NIE
68 dr inż. Kazimierz LAL Przegląd, porównanie i ocena technologii, wspierających transmisje danych w inteligentnym domu.
Celem pracy jest przygotowanie szerokiego przeglądu technologii, które są używane do transmisji danych w inteligentnym domu. Ważną składową pracy będzie opracowanie kryteriów oraz porównanie technologii obecnie wykorzystywanych oraz takich, które będą stosowane w niedalekiej przyszłości.
Studia I stopnia TAK
69 dr inż. Kazimierz LAL Przegląd, porównanie oraz ocena wybranych technologii sieci sensorowych oraz sensorów dla inteligentnego domu.
Zasadniczym celem pracy jest przegląd dostępnych na rynku sieci sensorowych oraz kompatybilnych z nimi sensorów, przygotowanie kryteriów do ich porównania i oceny oraz ocena ich przydatności w rzeczywistych zastosowaniach, w tym w inteligentnych domach.
Studia I stopnia TAK
70 dr inż. Kazimierz LAL Stanowisko laboratoryjne do prezentacji i testowania protokołów http; https; ftp oraz dns.
Celem pracy jest instalacja oraz konfiguracja serwerów internetowych www, ftp oraz dns a także instalacja i konfiguracja łatwych w użyciu narzędzi do zarządzania w/w serwerami. Istotnym elementem pracy będzie przygotowanie konfiguracji testowych oraz materiałów wspierających zajęcia laboratoryjne z sieci komputerowych dla studentów Automatyki i Robotyki.
Studia I stopnia NIE
71 dr inż. Kazimierz LAL Stanowisko laboratoryjne do prezentacji i testowania telefonii internetowej VoIP.
Pierwszym celem pracy jest instalacja wybranego niekomercyjnego oprogramowania, które realizuje funkcje serwera VoIP, a także instalacja i konfiguracja intuicyjnych narzędzi graficznych (klasy GUI i/lub WEB) do jego zarządzania oraz skonfigurowanie wybranych bramek oraz telefonów SIP, które utworzą modelową sieć klasy PABX dla małej firmy. Drugim celem pracy jest przygotowanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych, które pozwolą na zapoznanie studentów z technologiami VoIP.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
72 dr inż. Kazimierz LAL Wielofunkcyjny zegar, wspierający codzienne funkcjonowanie osób chorych w podeszłym wieku.
Celem pracy jest opracowanie założeń, projektu oraz prototypu urządzenia (sprzęt oraz oprogramowanie), które pomoże w codziennym funkcjonowaniu osób chorych w podeszłym wieku - w tym np. dbanie o systematyczne zażywanie leków; włączanie i wyłączanie urządzeń RTV itd.
Studia I stopnia TAK
73 dr inż. Kazimierz LAL Zintegrowany zestaw czujników do pomiaru wybranych parametrów środowiska.
Celem pracy jest opracowanie założeń, projektu oraz modelu urządzenia, które będzie mierzyć wybrane parametry środowiska - w tym - temperaturę, wilgotność, poziom zapylenia, ciśnienie atmosferycznego itd. oraz za pośrednictwem łączy internetowych przekazywać je do serwera zbierającego dane. Wspomniany serwer - w prostej wersji testowej - jest istotną składową pracy.
Studia I stopnia TAK
74 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Badanie drgań ręki za pomocą 3-kanałowego, palcowego zadajnika ruchu
Pozycjonowanie i orientowanie ruchu ręki można realizować za pomocą wielokanałowych układów MEMS. Kilka lat temu w KIA PRz został zaprojektowany i wykonany 3-kanałowy, palcowy zadajnik ruchu przeznaczony do sterowania manipulatorem chirurgicznym. Można go również wykorzystać do innych celów, np. do oceny drżenia rąk. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania rejestrującego i analizującego drgania rąk, wyposażonego w prosty, ale czytelny interfejs użytkownika.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
75 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Graficzna interpretacja błędów kinematyki robota/ maszyny CNC, wynikających z niedokładnego wykonania układu mechanicznego
Błędy geometrii robota powstające na etapie wykonania i montażu podzespołów można mierzyć otrzymując ich przestrzenny obraz. Celem pracy będzie zbadanie graficznych reprezentacji błędów, które są w łatwy sposób rozumiane przez człowieka. Rozwiązania będą testowane dla prostych układów kinematycznych o 2/ 3 stopniach swobody.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
76 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Projekt i konstrukcja dydaktycznego robota do obsługi gier planszowych
Celem pracy jest opracowanie kompletnego projektu nieskomplikowanego, niskobudżetowego robota dydaktycznego o czterech stopniach swobody, który będzie wykorzystywany do manipulowania pionkami gry planszowej. Geometria modelu zostanie przygotowania przy wykorzystaniu pakietu Blender lub Fusion 360. Opracowany model będzie przetworzony do formatu STL a następnie na jego podstawie zostanie przygotowany plik G-code do sterowania drukarką 3D. Robot zostanie wytworzony pomocy drukarki VSHAPER GO i uzupełniony układami napędowymi sterownikami ruchu. W ramach pracy powstanie również oprogramowanie do manipulowania pionami gry planszowej. Ruchy będą generowane w oparciu o interpolację liniową.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
77 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Projekt i wykonanie nowoczesnego modułu ramienia robota wraz z napędem i sterownikiem ruchu
Celem pracy jest wykonanie jednego modułu ramienia robota w technologii druku FDM na podstawie dostarczonego projektu. Moduł zostanie uzbrojony w przekładnię harmoniczną, silnik PMSM oraz wydajny kontroler ruchu. Plan pracy obejmuje również ocenę wizualną modelu oraz pomiar jego cech geometrycznych z uwagi na zastosowanie innowacyjnej drukarki 5D pracującej w trybie ruchu symultanicznego.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
78 dr hab. inż. Ryszard LENIOWSKI Transformacje ruchu na siatce sześciokątnej
Celem pracy jest opracowanie reguł ruchu po odcinku i łuku zdefiniowanym na siatce sześciokątnej, a następnie przeprowadzenie testów sprawdzających za pomocą aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Reguły będą weryfikowane dla powierzchni półkuli. Do wizualizacji ruchu zostanie wykorzystana biblioteka graficzna OpenGL.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
79 dr inż. Joanna MARNIK Aplikacja do terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu
W ramach pracy należy przygotować aplikację wspomagającą terapię dzieci z uszkodzeniami słuchu. Funkcjonalność aplikacji zostanie określona przy współpracy z surdopedagogiem (kontakt zostanie podany po wyborze pracy).
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
80 dr inż. Joanna MARNIK Aplikacja do wspomagania procesu uczenia mowy dzieci z niedosłuchem
W ramach pracy należy przygotować aplikację wspomagającą nauczanie języka polskiego i mowy u dzieci niedosłyszących. Funkcjonalność aplikacji należy opracować przy współpracy ze specjalistą z zakresu edukacji dzieci niedosłyszących (kontakt zostanie podany po wyborze pracy).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
81 dr inż. Joanna MARNIK Aplikacja na urządzenia przenośne przeznaczona do rejestrowania incydentów związanych ze zdrowiem
Przedmiotem pracy jest aplikacja na urządzenia przenośne, służąca do rejestrowania, przechowywania i wyszukiwania informacji o incydentach związanych ze zdrowiem. Aplikacja ma charakteryzować się łatwością użycia, dając jednocześnie dostęp do informacji istotnych dla lekarza.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
82 dr inż. Joanna MARNIK Baza danych do przechowywania i wyszukiwania danych multimedialnych
W ramach pracy należy opracować strukturę bazy danych do przechowywania danych multimedialnych i udostępniana zawartości zgodnie z prawami dostępu nadanymi przez administratora.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
83 dr inż. Joanna MARNIK Dasher – budowa i możliwości
Celem pracy jest prezentacja otwartego projektu pn. Dasher, w ramach którego tworzone jest oprogramowanie do wprowadzania tekstu stanowiące alternatywę dla standardowych klawiatur ekranowych (http://www.inference.org.uk/dasher/).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
84 dr inż. Joanna MARNIK Interfejs do obsługi komputera przez osoby niepełnosprawne ACAT (Assistive Context-Aware Toolkit)
W ramach pracy należy przedstawić budowę i możliwości pakietu ACAT (https://01.org/acat), stanowiącego interfejs dla Stephena Howkinga, pozwalający mu posługiwać się komputerem.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
85 dr inż. Joanna MARNIK Pamiętnik multimedialny
W ramach pracy należy przygotować aplikację pełniącą rolę pamiętnika z możliwością umieszczania w nim treści multimedialnych (zdjęcia, filmy, emotikonki, audio)
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
86 dr inż. Joanna MARNIK Rozpoznawania obiektów o kształcie kuli przez robota mobilnego w oparciu o obraz z kamery
W ramach pracy należy opracować i zaimplementować metodę detekcji obiektów o kształcie koła na podstawie obrazów otrzymywanych z kamery.
Studia I stopnia TAK
87 dr inż. Joanna MARNIK Stanowisko laboratoryjne do stereowizji
Celem pracy jest przygotowanie narzędzi służących do prezentacji zagadnień związanych ze stereowizją w oparciu o narzędzia udostępniane przez bibliotekę funkcji do przetwarzania i rozpoznawania obrazów (OpenCV)
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
88 dr inż. Joanna MARNIK Witryna internetowa do prezentacji projektów
W ramach pracy należy przygotować stronę internetową pozwalającą na zamieszczanie informacji o projektach wraz z możliwością pobierania instalatora, charakteryzującą się następującymi cechami: skalowalność, zgodność z zasadami WCAG 2.0, statystyki.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
89 dr inż. Tomasz Mączka Drążenie danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych
Temat obejmuje projekt i implementację systemu informatycznego do automatycznego pozyskiwania wiedzy z danych dotyczących procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. Rozwiązanie powinno pozyskiwać i integrować integrować dane z różnych źródeł, tj. z systemów informatycznych klasy ERP, APS, MES. Do składowania i przetwarzania danych byłby używany Apache Hadoop.
  NIE
90 dr inż. Tomasz Mączka Inteligentny interfejs operatorski dla systemu klasy MES
Należy opracować inteligentny interfejs operatorski WWW dla systemu klasy MES, przeznaczony na panele dotykowe. Powinny być analizowane typowe zachowania użytkownika, takie jak kliknięcia na ekranie, użycia poszczególnych funkcji i urządzeń peryferyjnych, wprowadzane dane. Na tej podstawie użytkownikowi powinny wyświetlać się rekomendacje ułatwiające obsługę, np. kolejna funkcja która ma być użyta, automatyczne podpowiadanie typowo wykonywanej sekwencji czynności, przypominanie o wykonaniu określonych czynności o danej porze, sygnalizowanie potencjalnych błędów w obsłudze itp.. Do tego celu należy zastosować metody inteligencji obliczeniowej. Istniejący interfejs operatorski, opracowany w technologii AngularJS, trzeba dostosować do implementacji tego typu mechanizmów.
  NIE
91 dr inż. Mariusz OSZUST Aplikacja do rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów
W pracy należy dokonać przeglądu metod umożliwiających rozpoznawanie tablic samochodowych oraz zaimplementować jedną z nich. Wymagana znajomość środowiska Matlab lub ew. języka Java.
Studia I stopnia TAK
92 dr inż. Mariusz OSZUST Platforma WWW do przetwarzania obrazów cyfrowych
Praca dotyczy konstruowania interfejsu bazy danych z wykorzystaniem frameworka Django. Interfejs powinien umożliwiać uruchomienie kilku algorytmów do przetwarzania obrazów. Wymagana znajomość języka Python.
Studia I stopnia TAK
93 dr inż. Mariusz OSZUST Testy metod do oceny jakości bez referencji na dużych zbiorach obrazów
Praca dotyczy organizacji i wykonania testów miar do oceny jakości obrazów bez referencji na dużych zbiorach obrazów. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
94 dr inż. Mariusz OSZUST Testy porównawcze heurystycznych metod optymalizacji
W pracy należy utworzyć zbiór skryptów, które umożliwią sprawne zarządzanie eksperymentami z użyciem wielu heurystycznych metod optymalizacji rozwiązujących wybrany problem. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
95 dr inż. Mariusz OSZUST Testy przydatności miar oceny grupowania do predykcji jakości obrazów
W pracy należy przebadać wrażliwość miar oceny grupowania danych opisujących informacje zawarte na obrazach cyfrowych na typowe zniekształcenia obrazów. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
96 dr inż. Mariusz OSZUST Testy wpływu transformacji geometrycznych na działanie metod do oceny jakości obrazów z pełną referencją
Praca dotyczy testów metod do oceny jakości obrazów z pełną referencją uwzględniając możliwe transformacje geometryczne ocenianych obrazów. Wymagana znajomość środowiska Matlab.
Studia I stopnia TAK
97 dr inż. Tomasz RAK Analiza zasobów zużywanych przez aplikację na bazie biblioteki w Javie
Użycie biblioteki Librede do oszacowania popytu na zasoby w ramach analizy online i offline. Jest to biblioteka gotowych do użycia implementacji. Zakłada się zastosowanie Eclipse do wykonywania podejść szacunkowych na Linuksie. Wymagane jest przygotowanie lub użycie gotowej aplikacji webowej napisanej w Javie (framework Kieker, Ginpex) lub innym języku programowania. http://descartes.tools/librede https://bitbucket.org/librede/librede http://grinder.sourceforge.net/ (obciążenie) JPetStore eQuiz NxGCel SPECjEnterprise2010
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
98 dr inż. Tomasz RAK Budowa aplikacji webowej analizującej czas realizacji zapytań
Konstrukcja aplikacji webowej na bazie technologii JS. Monitorowanie zapytań i czasu ich realizacji. Przygotowanie automatycznego klienta odpytującego aplikację. Serwer dedykowany na bazie Linuksa.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
99 dr inż. Tomasz RAK Dydaktyczny zestaw zadań administracji sieci lokalnych
Wykonanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych: Konfiguracja interfejsów sieciowy. Topologie sieci komputerowych Ethernet. Warstwa fizyczna sieci - standardy wykonawcze sieci, okablowanie strukturalne. Konfiguracja routerów i przełączników zarządzalnych warstwy 3. Protokoły routingu statycznego i dynamicznego. Konfiguracja klienta i serwera DHCP, DNS. Ochrona danych w sieci: firewall, VPN. Sieci wirtualne VLAN Sieci bezprzewodowe 802.11 Realizacja zestawu ćwiczeń i eksperymentów.
Studia I stopnia TAK
100 dr inż. Tomasz RAK Dydaktyczny zestaw zadań administracji sieci lokalnych
Wykonanie zestawu ćwiczeń laboratoryjnych: Konfiguracja interfejsów sieciowy. Topologie sieci komputerowych Ethernet. Warstwa fizyczna sieci - standardy wykonawcze sieci, okablowanie strukturalne. Konfiguracja routerów i przełączników zarządzalnych warstwy 3. Protokoły routingu statycznego i dynamicznego. Konfiguracja klienta i serwera DHCP, DNS. Ochrona danych w sieci: firewall, VPN. Sieci wirtualne VLAN Sieci bezprzewodowe 802.11 Realizacja zestawu ćwiczeń i eksperymentów.
Studia I stopnia NIE
101 dr inż. Tomasz RAK Nowoczesne języki i trendy programowania w technologiach javascriptowych
Przygotowanie materiałów dla studentów pomagających w realizacji programów webowych. Środowiska docker, vagrant. Języki skryptowe - TypeScript, Angular i RxJS na przykładzie prostej aplikacji. - Zalety używania TypeScripta (modelowanie kontraktu z API - wzorzec DTO, wsparcie IDE) - Container & Component Pattern - RxJS vs Promise/Callback
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
102 dr inż. Tomasz RAK Nowoczesne języki programowania w technologiach internetowych
Przygotowanie/uzupełnienie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych. Różne języki programowania webowego. Różne zadania do realizacji na różnych poziomach trudności. Przyłady testów, refaktoryzacji, ataków, praca w grupie, pozycjonowanie, itp. Prezentacja wybranych elementów (głównie nowych) w kilku technologiach webowych. Przykłady realizowane od początku do końca jako prezentacje (elementy teoretyczne) i filmy instruktażowe (praktyczna prezentacja zadań programistycznych). Inżynieria oprogramowania w kontekście aplikacji webowych. Codzienne zastosowanie wzorców projektowych (zależność wobec skali).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
103 dr inż. Tomasz RAK Porównanie benchmarków aplikacji webowych
Celem jest użycie benchmarków np. SPECjEnterprise2010, RUBiS, TPC-W. Implementacja i porównanie możliwości. Praca polega na analizie wydajnościowej i badanie przepustowości lub czasu reakcji rzeczywistego systemu.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
104 dr inż. Tomasz RAK Programowanie funkcyjne na bazie języków skryptowych
Celem pracy jest porównanie programowania obiektowego w odniesieniu do programowania funkcyjnego z wykorzystaniem teorii kategorii oraz języka JavaScript. Zapoznanie z zasadami teorii kategorii oraz przygotowanie przykładów zastosowania programowania funkcyjnego w odniesieniu do tradycyjnego podejścia. Realizacja np. testów.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
105 dr inż. Tomasz RAK System analizy i przewidywania zamiarów zakupowych w e-sklepie
Implementacja systemu obsługi dla sklepu internetowego na bazie sztucznej inteligencji. Przeszukiwanie zbiorów danych w poszukiwaniu rekomendacji zachowań klientów. Predykcja decyzji konsumentów na podstawie uprzednich zachowań lub zachowań w grupie.
Studia I stopnia TAK
106 dr inż. Tomasz RAK Tworzenie aplikacji internetowej ASP.NET Core z funkcjonalnością monitorowania
Zaawansowane podejście do pisania aplikacji z zastosowaniem frameworka. Implementacja funkcjonalności monitorowania zapytań i czasu ich realizacji. Prezentacja różnych podejść do konstrukcji aplikacji.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
107 dr inż. Tomasz RAK Tworzenie RESTful API na bazie metod protokołu HTTP
RESTful API jako wzorzec wymiany informacji między serwisami. Przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za pomocą którego możliwa jest komunikacja pomiędzy serwisami. Serwer - tworzenie REST Api. Klient - korzystanie z API serwisów.
Studia I stopnia TAK
108 dr inż. Tomasz RAK Webowe środowiska produkcyjne na strukturze wielowarstwowej
Kontynuacja prac o podobnym temacie, związanych ze środowiskiem serwerowym Linuksa i aplikacyjnym serwera GlassFish oraz bazą danych Oracle. Dodatkowym elementem będzie badanie wydajności systemu.
Studia I stopnia NIE
109 dr inż. Tomasz RAK Zastosowanie najnowszych rozwiązań w technologiach Microsoft
Celem jest zapoznanie się z możliwościami frameworka .NET Core. Zastosowanie ASP.NET Core i Angular w aplikacjach wieloplatformowych. Zagadnienia: C# 7.1 i .NET Core 2.1, wielozadaniowość, Entity Framework Core oraz LINQ, szyfrowanie, strumienie i serializacja.
Studia I stopnia TAK
110 dr inż. Bogusław Rymut Metody rozpoznawania i konwersji pisma odręcznego
Celem pracy jest opracowanie narzędzia do odczytu, importu i zarządzania formatem Wacom WILL do popularnych formatów biurowych np. Microsoft Office 365, Google Office umożliwiających rozpoznawanie pisma ręcznego.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
111 dr inż. Bogusław Rymut Mikroserwis do obsługi terminala fiskalnego
Celem pracy jest opracowanie mikroserwisu WWW i aplikacji desktopowej do obsługi wydruków na terminalu fiskalnym.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
112 dr inż. Bogusław Rymut Modelowanie w wirtualnej rzeczywistości
Celem pracy jest opracowanie narzędzia do modelowania (rysowania) w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem kontrolerów PS Move.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
113 dr inż. Bogusław Rymut Porównanie bibliotek do przetwarzania chmury punktów
Celem pracy jest przepadanie i porównanie wydajności i możliwości bibliotek do przetwarzania chmury punktów.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
114 dr inż. Bogusław Rymut Porównanie wydajności generacji grafiki z wykorzystaniem renderingu programowego i renderingu sprzętowego
Celem pracy jest opracowanie i porównanie wydajnościowego aplikacji generujących obrazów o zadanych parametrach z wykorzystaniem metod renderingu programowego i renderingu sprzętowego.
EF-DU sem. 1 NIE
115 dr inż. Bogusław Rymut Programowalny konwerter protokołu scancode
Celem pracy jest opracowanie programowalnego konwertera protokołu scancode (set 1,2,3) klawiatury i myszki, z wsparciem NKRO, komunikacji bezprzewodowej.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
116 dr inż. Bogusław Rymut System monitorowania przebiegu gry komputerowej
Celem pracy jest opracowanie narzędzia umożliwiającego monitorowanie przebiegu gry komputerowej, umożliwiającego w szczególności odczyt podstawowych informacji o przebiegu rozgrywki np. czasu rozgrywki, wyniku gry.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
117 dr inż. Dariusz RZOŃCA Analizator komunikacyjny dla systemów mikroprocesorowych
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać prototypowy autorski analizator komunikacyjny. Analizator powinien bazować na wybranym mikrokontrolerze (np. AVR) i obsługiwać wybrane z typowych interfejsów komunikacyjnych (1-Wire, I2C, SPI, UART) pozwalając na monitorowanie transmisji.
Studia I stopnia TAK
118 dr inż. Dariusz RZOŃCA Badanie algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych na przykładzie gry komputerowej
W ramach pracy należy przeprowadzić analizę porównawczą wybranych algorytmów przeszukiwania drzew decyzyjnych (np. Min-max, Alfa-beta, MTD(f), SSS*, NegaScout), na przykładzie implementacji wirtualnego rywala w prostej grze (np. karcianej: tysiąc, sześćdziesiąt sześć, czy planszowej: kółko i krzyżyk, warcaby).
EF-ZU sem. 1 TAK
119 dr inż. Dariusz RZOŃCA Emulator konsoli do gier
W ramach pracy należy przygotować projekt i implementację programowego emulatora wybranej ośmiobitowej konsoli gier wideo (np. NES). Aplikacja powinna działać na komputerze PC pod wybranym systemem operacyjnym (Linux/Windows).
Studia I stopnia TAK
120 dr inż. Dariusz RZOŃCA Mobilny robot saperski
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać prototypowy mobilny robot saperski, przeznaczony do inspekcji i transportu podejrzanych ładunków. Robot powinien być zdalnie sterowany przez operatora za pomocą wybranej technologii łączności bezprzewodowej (np. WiFi, BT). Robot powinien być wyposażony w kamerę transmitującą obraz do operatora, oświetlenie i manipulator umożliwiający podniesienie i transport ładunku.
Studia I stopnia TAK
121 dr inż. Dariusz RZOŃCA Prototypowa frezarka CNC
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać autorską konstrukcję laboratoryjnej frezarki CNC, bazując na gotowych komponentach sprzętowych (np. elektrowrzeciono) jak też własnych (np. rama, sterownik na wybranym mikrokontrolerze).
Studia I stopnia TAK
122 dr inż. Dariusz RZOŃCA Robot-pająk
W ramach pracy należy zaprojektować i wykonać prototypowy robot kroczący typu hexapod lub octopod. Praca obejmuje także autorski projekt sterownika robota wykorzystujący wybrany mikrokontroler (np. AVR).
Studia I stopnia TAK
123 dr inż. Jan SADOLEWSKI Akwizycja danych w systemach iOS i watchOS
Celem pracy jest utworzenie aplikacji i stosownego interfejsu REST wraz z bazą danych do wprowadzania danych z wykorzystaniem urządzeń działających pod kontrolą systemu iOS i watchOS. Uzyskane oprogramowanie (w tym nowe komponenty interfejsu) mają za zadanie ułatwić akwizycję danych wprowadzanych przez użytkownika korzystającego z dedykowanej aplikacji działającej na tych urządzeniach.
Studia I stopnia TAK
124 dr inż. Jan SADOLEWSKI Akwizycja i obróbka danych pomiarowych na serwerze z systemem Linux
Celem pracy jest wykonanie procesu działającego w tle (demona), który będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie danych pomiarowych z wybranego protokołu komunikacyjnego (np. Modbus), a następnie ich obróbkę (np. z użyciem maszyny wirtualnej CPDev i języka ST). Wybrane dane wynikowe trafiają do bazy danych utrwalającej efekty pracy demona.
Studia I stopnia NIE
125 dr inż. Jan SADOLEWSKI Analizator wartości wyrażeń logicznych
Celem pracy jest wykorzystanie narzędzi do generowania kompilatorów w celu wykonania automatycznego analizatora wartości wyrażeń logicznych. W odróżnieniu od prezentowanego na wykładzie analizatora tautologii Paulsona w języku ML (lub F#), opracowany analizator będzie określał przypadki dla których dane wyrażenie nie jest tautologią.
EF-ZU sem. 1 NIE
126 dr inż. Jan SADOLEWSKI Automatyzacja procesu przygotowania aplikacji internetowej
Celem pracy jest przygotowanie systemów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania dla tworzonej aplikacji internetowej. W ramach pracy należy przygotować działające instancje serwerów (np. maszyn wirtualnych), które zostaną wyposażone w niezbędne oprogramowanie realizujące cel pracy. Efektem pracy będą informacje dotyczące instalacji wymaganego oprogramowania oraz sprawdzenie jego użyteczności na przykładowym projekcie aplikacji internetowej.
Studia I stopnia TAK
127 dr inż. Jan SADOLEWSKI Implementacja maszyny wirtualnej CPDev dla platformy iOS
Celem projektu jest realizacja portu maszyny wirtualnej CPDev działającej na urządzeniu mobilnym pracującym pod kontrolą systemu iOS. Opracowane rozwiązanie powinno pełnić rolę tymczasowego serwera TCP w celu przesłania programu wraz plikiem konfiguracyjnym do prezentacji wartości zmiennych procesowych.
Studia I stopnia NIE
128 dr inż. Jan SADOLEWSKI Implementacja systemu wbudowanego opartego na maszynie Java
Temat pracy dotyczy implementacji maszyny wirtualnej Java na dowolnie wybranej platformie prototypowej systemu wbudowanego (np. opartej na procesorze ARM). Celem pracy jest osiągnięcie możliwości uruchamiania programów skompilowanych do postaci Java Bytecode (lub jego minimalnego podzbioru) na prototypie systemu wbudowanego.
Studia I stopnia NIE
129 dr inż. Jan SADOLEWSKI Moduł generatora operacji macierzowych dla CPDev
Celem pracy jest wykonanie modułu dla pakietu CPDev służącego do generowania kodów operacji macierzowych. Efektem pracy będzie biblioteka ładowana dynamicznie manipulująca bieżącym projektem CPDev i dodająca lub modyfikująca istniejące typy i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za operacje macierzowe.
Studia I stopnia NIE
130 dr inż. Jan SADOLEWSKI Narzędzie graficzne do edycji skryptów testów jednostkowych dla pakietu CPDev
Skrypty testów jednostkowych dla pakietu CPDev przechowywane są w formacie JSON, ich edycja jest nieco skomplikowana ze względu na ich rozbudowaną strukturę. Celem pracy jest wykonanie narzędzia graficznego do edycji skryptów testów jednostkowych. Narzędzie to powinno umożliwiać wczytywanie istniejących, jak również tworzenie nowych skryptów, w sposób graficzny wygodny dla użytkownika.
  NIE
131 dr inż. Jan SADOLEWSKI NetBeans jako platforma programistyczna języka C# dla Mono
Celem projektu jest wykonanie modułu (wtyczki) do środowiska NetBeans mającego na celu umożliwienie tworzenia oprogramowania w języku C# dla platformy Mono. Opracowana wtyczka ma umożliwiać środowisku NetBeans tworzenie projektów w C#, ich kompilację oraz możliwość testowego uruchomienia opracowanego rozwiązania.
Studia I stopnia NIE
132 dr inż. Jan SADOLEWSKI Testowanie aplikacji internetowej z użyciem ogólnodostępnych narzędzi
Celem pracy jest przygotowanie przykładowych testów istniejącej ogólnodostępnej aplikacji internetowej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi do przeprowadzania testów. Zakres pracy obejmuje wybór aplikacji i technologii do przetestowania. Następnie wybranie zakresu testowania i opracowanie przykładowych testów.
Studia I stopnia TAK
133 dr inż. Jan SADOLEWSKI Wizualizacja równań dentotacyjnych języka TINY
Celem pracy jest wykonanie wieloplatformowego rozwiązania pozwalającego na wizualizację przetwarzania równań semantyki denotacyjnej języka TINY. Język TINY wykorzystywany jest do nauki tworzenia równań semantyki denotacyjnej. Zawiera tylko elementarne instrukcje i wyrażenia. Efekt pracy powinien umożliwiać interpretację wpisanych lub wybranych równań denotacyjnych.
  NIE
134 dr inż. Jan SADOLEWSKI Wykorzystanie serwera Node.js i bazy danych NoSQL w tworzeniu aplikacji internetowych
Celem pracy jest przedstawienie możliwości serwera Node.js i frameworka Express w produkcji aplikacji internetowej. W ramach pracy powstanie przykładowa aplikacja internetowa w języku Java Script używająca powyższych technologii i bazy danych NoSQL.
Studia I stopnia TAK
135 dr inż. Jan SADOLEWSKI Wykorzystanie wzorca MVC i mapowania obiektowo relacyjnego w aplikacji internetowej ASP .NET
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wzorca MVC i ORM Entity Framework w procesie produkcji aplikacji internetowej w technologii ASP .NET. W ramach pracy powstanie przykładowa aplikacja internetowa przedstawiająca wykorzystanie MVC, ORM i bazy danych MS SQL w języku C#.
Studia I stopnia NIE
136 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Analiza wydajnościowa rozproszonego systemu z magistralą CAN
Współczesne rozproszone systemy informatyczne urządzeń o ograniczonej wydajności oraz poborze mocy z powodzeniem stosują do komunikacji magistralę CAN. Równocześnie aplikacje wykonywane na tych urządzeniach często wymagają coraz większej ilości wymienianych danych. Celem pracy jest opracowanie eksperymentalnego systemu rozproszonego doprowadzonego do dużego obciążenia ze względu na przesyłanie strumieni danych przez magistralę CAN umożliwiającego równocześnie monitorowanie obciążenia magistrali, mierzenia efektywności przesyłania danych oraz podejmowania ew. akcji w przypadku wykrycia zbyt dużego obciążenia.
EF-ZU sem. 1 TAK
137 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Monitorowanie sieci światłowodowej z wykorzystaniem sprzętu DASAN
Praca będzie obejmować opis infrastruktury sieci, oraz przygotowanie narzędzi do monitorowania pracy. Dodatkowo na podstawie zebranych danych zostanie przygotowane oprogramowanie analizujące stan sieci pozwalające na szybsze diagnozowanie przyczyn awarii.
EF-ZU sem. 1 TAK
138 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Serwis internetowy zarządzający parkingiem
Celem pracy jest przygotowanie (zaprojektowanie oraz implementacja) serwisu umożliwiającego zarządzanie parkingiem. Powinna istnieć możliwość rezerwacji miejsc parkingowych w wybranym terminie. Należy umożliwić rejestrację użytkownika, a następnie przechowywać jego dane w bazie danych. Dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej. Administrator parkingu będzie mógł zarządzać miejscami parkingowymi oraz akceptować wnioski o wydanie kart parkingowych.
Studia I stopnia TAK
139 dr inż. Sławomir SAMOLEJ System informatyczny do zarządzania obsługą studentów z programu Erasmus+
Obecność studentów z zagranicy na WEiI wymaga prowadzenia dokumentacji oraz zarządzania ich procesem dydaktycznym. Celem pracy jest opracowanie systemu, który wspomógłby organizację pracy koordynatora programu Erasmus+ w zakresie przydziału zajęć, komunikacji ze studentami, przygotowywania odpowiednich dokumentów.
Studia I stopnia TAK
140 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Tworzenie sekwencji filmowych wizualizujących wybrane obiekty Politechniki Rzeszowskiej i ich przyszłą rozbudowę
Współczesne darmowe oprogramowanie do tworzenia grafiki komputerowej umożliwia efektywne integrowanie ścieżki filmowej z wprowadzanymi obiektami graficznymi. Celem pracy będzie udokumentowanie technik włączania wirtualnie stworzonych modeli architektonicznych do filmu prezentującego wybrane planowane inwestycje budowlane Politechniki Rzeszowskiej.
Studia I stopnia TAK
141 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wirtualne planowanie rozkładu urządzeń przemysłowych w pomieszczeniach z zastosowaniem silnika graficznego
Jednym z elementów współczesnego planowania produkcji jest możliwość wirtualnego prototypowania rozkładu urządzeń przemysłowych w halach produkcyjnych. Umożliwia to wczesne zaplanowanie zapotrzebowania na powierzchnię i kubaturę hal a także zaplanowanie korzystnego ze względu na efektywność przeprowadzania procesu produkcyjnego rozkładu urządzeń wytwórczych. Celem pracy jest pokazanie, jak zastosowaniem silnika graficznego można wskazany problem rozwiązać. Rozszerzeniem pracy może być podjęcie próby opracowania zrębu oprogramowania do interaktywnego planowania rozkładu urządzeń w hali.
Studia I stopnia TAK
142 dr inż. Sławomir SAMOLEJ Wirtualny model postaci ludzkiej do zastosowań w animacjach i grach komputerowych
Istotnym elementem współczesnych animacji i gier komputerowych jest dopracowany model postaci ludzkiej, który można dostosowywać do przygotowywanej produkcji. Celem pracy jest opracowanie autorskiego modelu człowieka, który będzie w stanie wykonywać zadane animacje szkieletowe. Dodatkowymi celami są: próba systematycznego powiązania modelu z bibliotekami animacji szkieletowych oraz opracowanie metody tworzenia postaci ze zmieniającym się cechami zewnętrznymi (ubranie, kolor skóry, fryzura).
Studia I stopnia TAK
143 dr inż. Andrzej STEC Model symulacyjny obiektu mobilnego z animacją 3D dla środowiska MATLAB/Simulink
Należy opracować model obiektu 3D (pojazdu, drona lub łodzi), którego ruch kontrolowany byłby przez program sterowania napisany w języku MATLAB/Simulink. Wymagana dobra znajomość środowiska MATLAB/Simulink.
EF-ZU sem. 1 NIE
144 dr inż. Andrzej STEC Pojazd mobilny z jazdą do celu i omijaniem przeszkód
Należy zaprojektować i wykonać pojazd (platformę jezdną z mikroprocesorowym systemem sterowania), którego zadaniem jest przemieszczanie się do zadanej lokalizacji z jednoczesnym omijaniem przeszkód znajdujących się na drodze. Współrzędne celu zadawane powinny być bezprzewodowo, np. z aplikacji mobilnej.
Studia I stopnia NIE
145 dr inż. Andrzej STEC Rozproszony system sterowania z komunikacją bezprzewodową i wirtualną maszyną CPDev
Należy opracować system sterowania z modułami komunikującymi się między sobą w sposób bezprzewodowy. Moduły z zaimplementowaną wirtualną maszyną CPDev powinny być konfigurowane z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.
Studia I stopnia TAK
146 dr inż. Andrzej STEC System kontroli dostępu do pomieszczeń z rejestracją obrazu
Należy zaprojektować i wykonać system mikroprocesorowy umożliwiający kontrolę dostępu do grupy pomieszczeń poprzez rejestrację obrazu i danych autoryzacyjnych osoby próbującej wejść do jednego z nich. Zbierane dane należy gromadzić automatycznie na lokalnym serwerze i udostępniać je operatorowi systemu.
Studia I stopnia TAK
147 dr inż. Andrzej STEC System mikroprocesorowy do rejestracji położenia i parametrów ruchu obiektów mobilnych
Należy zaprojektować i wykonać system mikroprocesorowy rejestrujący, za pomocą odbiornika GPS, trasę przemieszczającego się z wraz nim obiektu. Dodatkową informację powinny stanowić pomiary z akcelerometru, żyroskopu i kompasu. Komplet danych należy rejestrować na karcie pamięci microSD oraz przesyłać w trybie on-line do aplikacji mobilnej i/lub na serwer bazodanowy w sieci Internet. Format zapisu danych powinien umożliwiać odtworzenie przebytej trasy w mapach Google, a pozostałych parametrów ruchu w postaci wykresu.
Studia I stopnia TAK
148 dr inż. Andrzej STEC System monitorowania aktywności osób i zasilania urządzeń elektrycznych
Należy opracować system umożliwiający wykrywanie aktywności osób przebywających w pomieszczeniach budynku, reagujący na nieprzewidziane zdarzenia (alarmowanie), a także realizujący ustalone wcześniej scenariusze działań dotyczące włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych. System powinien być monitorowany/sterowany zdalnie przez sieć komputerową.
Studia I stopnia TAK
149 dr inż. Andrzej STEC Wizualizacja obiektu mobilnego poruszającego się w przestrzeni 3D
Należy opracować rozwiązanie umożliwiające wizualną prezentację położenia i orientacji obiektu mobilnego poruszającego się w przestrzeni 3D. Bieżące wartości położenia i orientacji powinny być zadawane z zewnętrznej aplikacji lub odczytywane z fizycznych czujników w czasie rzeczywistym.
Studia I stopnia TAK
150 dr inż. Andrzej STEC Zestaw symulacyjnych obiektów sterowania dla systemów wbudowanych
Należy opracować zestaw modeli symulacyjnych co najmniej kilku obiektów sterowania służących do wstępnego testowania oprogramowania systemów wbudowanych. Zaproponowane modele obiektów powinny mieć charakter modułowy, umożliwiający tworzenie bardziej złożonych systemów.
EF-ZU sem. 1 NIE
151 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja ułatwiająca zarządzanie hotelem
Celem pracy jest napisanie aplikacji ułatwiającej zarządzanie hotelem, zarówno od strony klienta, jak i obsługi hotelowej.
Studia I stopnia TAK
152 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą transportową
Celem pracy jest napisanie aplikacji, umożliwiającej wybór pojazdu z dostępnych wolnych do wykonania zadania, np. wybór TAXI najbliższego lub mogącego najszybciej dojechać do klienta. Konieczne jest "wpięcie" się do jakiejś istniejącej mapy, która poda pozycje pojazdów i obliczy czasy dojazdu do celu.
  NIE
153 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Instalacja inteligentnego domu
Firma zakładająca instalację rejestruje domowników jako użytkowników, którzy wchodząc na stronę intrenetową lub aplikację mobilną mają dostęp do obsługi świateł w domu, alarmu, ogrzewania, bram, rolet itp.
Studia I stopnia TAK
154 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Monitoring pomieszczeń w celu wykrywania obecności osób
Celem pracy jest monitorowanie pomieszczeń i wykrywanie obecności osób. Pozwoli to na podjęcie decyzji odnośnie sterowania inteligentnym domem.
Studia I stopnia TAK
155 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Pomoc kuchenna - co mogę zjeść - aplikacja webowa
Aplikacja webowa, pomoc kuchenna, na zasadzie podaje się jakie ma się składniki i dostajemy zwrotną informację co z nich można przyrządzić ewentualnie co można dokupić.
Studia I stopnia TAK
156 dr inż. Marek ŚNIEŻEK Sterownik do rolet
Celem pracy jest zbudowanie automatycznego sterownika do rolet okiennych/bramowych, także z dostępem przez aplikację mobilną
Studia I stopnia TAK
157 dr inż. Marek ŚNIEŻEK W pełni monitorowane terrarium z dostępem przez przeglądarkę oraz aplikację mobilną
Celem pacy jest zbudowanie w pełni automatycznego terrarium, z możliwością monitorowania i sterowania także przez przeglądarkę oraz aplikację mobilną.
Studia I stopnia TAK
158 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza możliwości praktycznego zastosowania analizy preskrypcyjnej
Techniki analizy preskrypcyjnej wspomagają proces podejmowania złożonych decyzji i wyboru kompromisowych rozwiązań z uwzględnieniem ograniczeń w dostępności zasobów. Mogą one stanowić wsparcie funkcjonowania handlu, usług finansowych, służby zdrowia, administracji publicznej i innych branż, których działalność wymaga operowania na dużej ilości danych. Celem projektu jest opracowanie przekonywującego przykładu zastosowania analizy preskrypcyjnej na wybranym przykładzie.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
159 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza możliwości zastosowania technik Big Data do analizy danych nieustrukturyzowanych
Dane przechowywane poza typową (relacyjną) bazą danych stanowią obecnie znaczącą część zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Wiele informacji, których źródłem jest często dokument papierowy jest udostępnianych w formie elektronicznej – zwykle w postaci nieustrukturyzowanej. Problem ten jeszcze bardziej wyraźnie pojawia się w zasobach sieci www. Zadanie polega na zbadaniu możliwości praktycznego użycia technik i modeli przetwarzania danych masowych (Big Data), jak np.: HDFS, Hadoop oraz NoSQL do analizy danych nieustrukturyzowanych.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
160 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Analiza preskrypcyjna w środowisku arkusza kalkulacyjnego
Techniki analizy preskrypcyjnej wspomagają proces podejmowania złożonych decyzji i wyboru kompromisowych rozwiązań z uwzględnieniem ograniczeń w dostępności zasobów. Zadaniem osoby realizującej pracę jest opracowanie materiału przeglądowego i przykładów prezentujących zarówno bezpłatne jak i dostępne na zasadach komercyjnych narzędzia do analizy preskrypcyjnej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
161 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Badanie skuteczności wybranych metod klasyfikacji w zarządzaniu produkcją
Zadaniem jest opracowanie zestawu programów realizujących wybrane algorytmy klasyfikacji. Oczekuje się, że powstały pakiet zostanie wyposażony w interfejs graficzny i posłuży do badań nad skutecznością zastosowania metod uczenia maszynowego w zarządzaniu produkcją. Preferowanym środowiskiem implementacji jest C#.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
162 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Opracowanie aplikacji mobilnej analizującej zakupy domowe na podstawie zdjęć paragonów
Należy opracować specyfikację wymagań, projekt oraz prototypową wersję tytułowej aplikacji (Android/iOS). Na podstawie zdjęcia paragonu lub faktury powinny być automatycznie odczytane dane o zakupionych produktach. Po zaakceptowaniu ich poprawności, dane powinny być zapisane do bazy zlokalizowanej na serwerze. Aplikację należy wyposażyć w opcję raportowania z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
Studia I stopnia TAK
163 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Opracowanie prototypowej aplikacji wykorzystującej architekturę mikrousług.
Mikroserwisy to małe, jednofunkcyjne procesy, które można łączyć tworząc aplikacje w architekturze zorientowanej na usługi. Idea mikrousług (mikroserwisów) zakłada podział monolitycznej aplikacji na zbiór mniejszych, powiązanych ze sobą, usług. Zadaniem osoby realizującej pracę jest przygotowanie wybranej przez nią prototypowej aplikacji demonstrującej korzyści wynikające z zastosowania koncepcji mikrousług i projektowania dziedzinowego (DDD) oraz odniesienie ich do klasycznej aplikacji monolitycznej.
EF-ZU sem. 1 TAK
164 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Porównanie tradycyjnego modelu wdrażania aplikacji z podejściem kontenerowym na przykładzie platformy ASP.NET
Zadaniem osoby realizującej temat jest opracowanie specyfikacji wymagań, zaprojektowanie i uruchomienie prototypowej aplikacji, która posłużyłaby do realizacji celu postawionego w tytule pracy. W szczególności należy odnieść tradycyjny model wdrażania aplikacji do rozwiązania z wykorzystaniem technologii kontenerowych (Docker).
EF-ZU sem. 1 TAK
165 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Prognozowanie popytu na usługi hotelarskie z wykorzystaniem analizy szeregu czasowego
Podstawowym zadaniem analizy szeregów czasowych jest zbudowanie modelu dobrze opisującego dynamikę czasową obserwowanego zjawiska, którzy może być wykorzystany do prognozowania przyszłych nieznanych wartości. Zadaniem osoby realizującej pracę jest użycie środowiska R do przygotowania dobrze przemyślanego i udokumentowanego przykładu analizy szeregu czasowego dotyczącego dziedziny zawartej w tytule.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
166 dr inż. Krzysztof ŚWIDER Prognozowanie wielkości sprzedaży na podstawie analizy szeregu czasowego
Podstawowym zadaniem analizy szeregów czasowych jest zbudowanie modelu dobrze opisującego dynamikę czasową obserwowanego zjawiska, którzy może być wykorzystany do prognozowania przyszłych nieznanych wartości. Zadaniem osoby realizującej pracę jest użycie środowiska R do przygotowania dobrze przemyślanego i udokumentowanego przykładu analizy szeregu czasowego dotyczącego dziedziny zawartej w tytule.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
167 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Aplikacja do projektowania automatów sekwencyjno-czasowych
Celem pracy jest napisanie aplikacji (C+, C#, Java) zawierającej graficzny edytor struktury automatu (rysowanie grafu), moduł symulacji (z zadawaniem wartości zmiennych i wizualizacji wyników) oraz generator kodu (do języka C).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
168 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Laboratoryjny system prototypowy oparty na Arduino
Celem pracy jest opracowanie i wykonanie systemu prototypowego opartego ma Arduino na potrzeby zajęć laboratoryjnych. System powinien zawierać kilka wejść i wyjść cyfrowych i analogowych (przełączniki, potencjometry, diody LED, wyświetlacz LCD, ...). Należy zbudować prototyp, przygotować odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne (łącze USB) oraz przetestować proponowane rozwiązanie. Dodatkowo należy opracować kilka reprezentatywnych zadań pokazujących możliwości wykonanego prototypu.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
169 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modele obiektów dla sterownika laboratoryjnego PB_SYM
Celem pracy jest rozbudowanie obecnego symulatora PB_SYM (program w C/C++) o kilkanaście różnych obiektów przemysłowych (zbiorniki, skrzyżowania, taśma produkcyjna, ...) na potrzeby zajęć laboratoryjnych. Należy również przygotować zestaw ćwiczeń testowych (po 2..3 dla każdego obiektu) i szczegółowo je opisać.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
170 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Modułowy symulator sterownika laboratoryjnego
Celem pracy dyplomowej jest napisanie symulatora (PC, język C#) sterownika laboratoryjnego programowanego w języku C lub ST. Program powinien składać się z osobnych modułów (realizacja programu użytkownika, moduł we/wy obiektowych, moduł panelu operatora, moduł komunikacyjny), z których to można składać gotowy sterownik, który to będzie współpracował z modułem symulacji obiektu (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlna itp.).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
171 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Prototyp inteligentnego odkurzacza ze sterowaniem mikroprocesorowym
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu mikroprocesorowego odkurzacza na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. Odkurzacz powinien sam planować trasę, omijać przeszkody, sygnalizować nietypowe sytuacje itp. Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
Studia I stopnia TAK
172 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Prototyp inteligentnego robota jeżdżacego do odkurzania powierzchni
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu mikroprocesorowego robota jeżdżącego (na podwoziu kołowym lub gąsienicowym) do inteligentnego odkurzania powierzchni (podłogi w pomieszczeniach). Robot powinien sam planować trasę, omijać przeszkody, sygnalizować nietypowe sytuacje itp. Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
173 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Prototyp robota kroczącego ze sterownikiem mikroprocesorowym
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu małego robota kroczącego wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym. Robot powinien sam planować trasę, omijać przeszkody, sygnalizować nietypowe sytuacje itp. Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
Studia I stopnia TAK
174 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Prototyp trójosiowego stabilizatora do telefonu
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu trójosiowego aktywnego stabilizatora do telefonu ze sterowaniem mikroprocesorowym. Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
175 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Rower elektryczny ze sterownikiem silnika BLDC
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu sterownika mikroprocesorowego dla roweru elektrycznego (sterowanie silnika BLDC, panel użytkownika, ładowanie baterii, ...). Prototyp należy przetestować w warunkach laboratoryjnych.
Studia I stopnia TAK
176 dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER Symulator sterownika laboratoryjnego programowanego w języku ST
Celem pracy dyplomowej jest napisanie symulatora (PC, język C#) sterownika laboratoryjnego programowanego w języku ST (norma IEC). Program powinien umożliwiać wizualizację wejść/wyjść (klawisze, LEDy, wyświetlacz LCD), oraz współpracować z modułem symulacji obiektu (układ zbiorników, skrzyżowanie świetlne itp.).
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
177 dr inż. Bartosz TRYBUS Graficzny panel webowy dla rozwiązań typu IoT
Celem pracy będzie opracowanie mechanizmu umożliwiającego tworzenie konfigurowalnych paneli operatorskich dla wybranych urządzeń. Elementami, z których komponowane będą poszczególne ekrany operatorskie są tzw. widżety, czyli gotowe komponenty graficzne typu np. bargraf, wskaźnik prędkości, wielkości liczbowej, itp. Panel będzie można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej oraz dedykowanej aplikacji mobilnej lub typu desktop. Źródłem danych dla panelu będą zewnętrzne usługi chmurowe. Wymagane technologie: HTML5, CSS, JavaScript, React.Native
EF-DU sem. 1 TAK
178 dr inż. Bartosz TRYBUS Infrastruktura informatyczna dla smart city z wykorzystaniem chmury obliczeniowej
Celem pracy będzie opracowanie wybranych komponentów oprogramowania, które mogą znaleźć zastosowanie przy realizacji tzw. inteligentnego miasta (smart city). W ramach pracy należy utworzyć zestaw usług typu API dostępnych za pośrednictwem chmury oraz przykładowe programy klienckie. Należy także ująć zagadnienia związane z protokołami komunikacyjnymi, które mogą znaleźć zastosowanie w tej dziedzinie. Proponowane technologie: Java Spring, Angular, JavaScript, baza NoSQL.
Studia I stopnia TAK
179 dr inż. Bartosz TRYBUS Infrastruktura programowa dla rozwiązań Internetu Rzeczy
Celem pracy będzie opracowanie uniwersalnego oprogramowania umożliwiających integrację elementów rozwiązań z dziedziny tzw. Internetu Rzeczy (IoT). Dotyczy to między innymi opracowania usług internetowych działających w oparciu o chmurę obliczeniową. Funkcje takiego rozwiązania obejmowałyby pośredniczenie w wymianie danych pomiędzy urządzeniami, akwizycję danych w chmurowej bazie danych. Ważnym aspektem pracy będzie opracowanie uniwersalnego interfejsu programistycznego umożliwiającego rozszerzenie systemu o dodatkowe moduł oraz komunikację z usługami zewnętrznymi. Wymagane technologie: Azure, Python, SQL Server
EF-DU sem. 1 TAK
180 dr inż. Bartosz TRYBUS Internetowy system obsługi rezerwacji obiektów sportowych z aplikacją mobilną
Głównym tematem pracy będzie projekt aplikacji webowej i aplikacji mobilnej, które będą umożliwiały użytkownikom umawianie się na mecze towarzyskie na dowolnym boisku typu Orlik. Aplikacja będzie obejmowała m. in. szukanie i kojarzenie graczy, rezerwację orlika oraz zapis indywidualnych statystyk z rozegranych spotkań. Praca ma również przedstawiać wykorzystanie nowoczesnych technologii w realizacji tego typu projektów. Do realizacji systemu wykorzystane będą technologie ASP.NET Core, Xamarin, Azure, RestAPI
EF-DU sem. 1 TAK
181 dr inż. Bartosz TRYBUS Webowy panel operatorski dla systemu sterowania ruchem ulicznym
Celem pracy będzie opracowanie graficznego panelu operatorskiego dostępnego przez przeglądarkę, za pomocą którego będzie można monitorować, śledzić oraz sterować ruchem ulicznym w mieście. Panel powinien zostać utworzony z wykorzystaniem nowych technologii frontendowych, np. React, Angular oraz powinien być dostępny dla urządzeń z różnymi wielkościami ekranu (smartfon, tablet, komputer). W panelu użytkownik będzie widział plan miasta, natężenie ruchu, zdarzenia nadzwyczajne (wypadek, roboty drogowe itp.) oraz będzie mógł sterować ruchem (sygnalizacją, szlabanami, itp.). Laboratoryjny model infrastruktury drogowej można zbudować w oparciu o platformy typu Arduino, Raspberry Pi.
Studia I stopnia TAK
182 dr inż. Bartosz TRYBUS Zespół półautonomicznych robotów mobilnych koordynowanych przez rozproszony system sterowania
Celem pracy jest stworzenie zespołu robotów mobilnych przystosowanych do wykonywania prostych zadań oraz współpracy przy bardziej złożonych. Pracą robotów będzie koordynował nadrzędny rozproszony system sterowania. Stworzony system powinien wykorzystywać środowisko CPDev.
Studia I stopnia TAK
183 prof. Leszek TRYBUS Dwupołożeniowa regulacja temperatury z modulacją szerokości impulsów.
Laboratoryjny obiekt cieplny (tranzystor z radiatorem) jest sterowany dwupołożeniowo przez sterownik programowalny (SMC lub PLC1). Należy opracować program regulacji PID z modulacją szerokości impulsów i zastosować go w stanowisku laboratoryjnym. Narzędzia: Matlab, CPDev, InTouch.
Studia I stopnia TAK
184 prof. Leszek TRYBUS Serwis internetowy dla indywidualnych inwestorów na platformie .NET
Projekt i wykonanie serwisu internetowego z wykorzystaniem platformy programistycznej Microsoft .NET umożliwiający społeczności traderów indywidualnych integracje w ramach decyzji inwestycyjnych. Aplikacja internetowa oferująca nanoszenie wszystkich dostępnych zleceń społeczności na wspólny wykres, łatwa komunikację oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Do głównych narzędzi udostępnianych użytkownikom wchodzi wspólny wykres cen danego waloru, na którym dostępne są wszystkie transakcje oraz zlecenia historyczne, ranking użytkowników oraz panel dyskusyjny. Praca ma charakter serwisu do nauki.
Studia I stopnia TAK
185 prof. Leszek TRYBUS Sprzężenie zwrotne od stanu w zadaniu nawigacji.
Ruchomy obiekt, np. kombajn lub statek, ma poruszać się wzdłuż zadanej trajektorii. Dostępne są pomiary prędkości i położenia (GPS) względem trajektorii. Regulator od stanu ma utrzymywać obiekt na trajektorii. Należy opracować symulację sterowania w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją. Narzędzia: Matlab, CPDev, InTouch.
Studia I stopnia TAK
186 prof. Leszek TRYBUS Sterowanie sortowaniem i układaniem zrealizowane w językach ST i LD.
Wykorzystuje się laboratoryjną sortownicę kulek (lab. D9). Algorytmami sterowania są automaty grafowe (maszyny stanowe) dla sterowania i układania (sortownica odwrócona). Należy opracować dwa projekty w systemie Freelance ABB korzystając z języków ST i LD, wraz odpowiednią wizualizacją.
Studia I stopnia TAK
187 prof. Leszek TRYBUS Strojenie off-line kompensacji interakcji w układach sterowania.
Dane są dwa układy regulacji złożonego obiektu, z których jeden zakłóca pracę drugiego. Przebiegi strojenia regulatorów tych układów metodą przekaźnikową są rejestrowane. Korzystając z metody najmniejszych kwadratów należy dobrać parametry toru kompensującego wpływ zakłócenia (tzw. feedforward). Przykładem obiektu będzie fragment bloku energetycznego. Narzędzia: Matlab, CPDev, InTouch.
Studia I stopnia TAK
188 prof. Leszek TRYBUS Symulator regulacji ekstremalnej w czasie rzeczywistym.
Charakterystyka obiektu zawiera ekstremum (max lub min), które powoli dryfuje. Dynamikę obiektu charakteryzuje inercja z opóźnieniem. Regulator ekstremalny powinien odszukać dryfujące ekstremum i utrzymywać się w jego pobliżu. Narzędzia: Matlab, CPDev, InTouch (lub TwinCAT).
Studia I stopnia NIE
189 dr inż. Dawid Warchoł Aplikacja do wizualizacji i edycji sekwencji chmur punktów
Należy opracować aplikację (preferowany język C++ i biblioteka PCL) pozwalającą wizualizować sekwencje chmur punktów z możliwością ich edycji przy użyciu wybranych filtrów. Program powinien mieć również funkcjonalność zapisu edytowanych sekwencji. Okno wizualizacji chmury powinno być interaktywne, tzn. pozwalać na wykonywanie operacji rotacji, przesunięcia, skalowania chmury, zmiany rozmiaru i koloru punktów, zmiany szybkości, przewijania i wstrzymania odtwarzania sekwencji.
Studia I stopnia TAK
190 dr inż. Dawid Warchoł Biblioteka języka C++ do przetwarzania adnotacji w formacie programu Anvil
Należy opracować bibliotekę programistyczną (w języku C++) do przetwarzania adnotacji w formacie skojarzonym z programem Anvil. Oprócz plików z samymi adnotacjami program powinien mieć również możliwość przetwarzania plików ze specyfikacją adnotacji. Biblioteka powinna zawierać funkcje służące m.in. do wyszukiwania, wstawiania, edytowania i usuwania ścieżek, adnotacji, komentarzy, atrybutów oraz ich wartości.
Studia I stopnia NIE
191 dr inż. Dawid Warchoł Biblioteka programistyczna realizująca algorytm genetyczny w języku C++
Należy opracować bibliotekę programistyczna realizującą algorytm genetyczny w języku C++ posiadającą funkcjonalność biblioteki GALib języka Java. Dodatkowo, należy wykorzystać opracowaną bibliotekę do rozwiązania przykładowych problemów optymalizacji.
Studia I stopnia TAK
192 dr inż. Dawid Warchoł Implementacja i zastosowanie funkcji do klasyfikacji wieloklasowej SVM w języku C++
Należy opracować funkcje do klasyfikacji wieloklasowej klasyfikatora SVM (maszyna wektorów nośnych) w wersjach: (1) Jeden-Przeciw-Wszystkim i (2) Każdy-Przeciw-Każdemu. W tym celu można skorzystać z istniejących funkcji/bibliotek umożliwiających klasyfikację dwuklasową. Dodatkowo, należy przeprowadzić testy porównujące skuteczność klasyfikacji metod (1) i (2) przy użyciu wybranych zbiorów danych.
Studia I stopnia TAK
193 dr inż. Dawid Warchoł Przegląd frameworków i ich zastosowań w opracowywaniu rozwiązań dla aplikacji wieloplatformowych
Celem pracy jest przegląd zaawansowanych technik pisania aplikacji z zastosowaniem wieloplatformowych frameworków oraz prezentacja metodyk dla konstrukcji oprogramowania. Należy również porównać rozwiązania wieloplatformowe obecnie funkcjonujące na rynku aplikacji oraz opisać ich możliwości technologiczne. W ramach pracy powstanie oprogramowanie z wykorzystaniem wybranego wieloplatformowego frameworka.
Studia I stopnia TAK
194 dr inż. Dawid Warchoł Zbiór funkcji pakietu Matlab do przetwarzania adnotacji w formacie programu Anvil
Należy opracować zbiór funkcji pakietu Matlab do przetwarzania adnotacji w formacie skojarzonym z programem Anvil. Oprócz plików z samymi adnotacjami program powinien mieć również możliwość przetwarzania plików ze specyfikacją adnotacji. Biblioteka powinna zawierać funkcje służące m.in. do wyszukiwania, wstawiania, edytowania i usuwania ścieżek, adnotacji, komentarzy, atrybutów oraz ich wartości.
Studia I stopnia NIE
195 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Aplikacja do badania własności relacji
Należy opracować aplikację do badania własności relacji (zwrotność, symetryczność, itd.). Aplikacja powinna umożliwiać łatwe definiowanie relacji i czytelną prezentację wyników.
EF-ZU sem. 1 NIE
196 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Lokalizacja robota mobilnego za pomocą głębokiej sieci neuronowej
Należy zaprojektować głęboką sieć neuronową, która na podstawie obrazów z kamery będzie wyznaczała pozycję i orientację robota mobilnego. Programowanie w języku Matlab z wykorzystaniem toolboxów do uczenia maszynowego.
Studia I stopnia TAK
197 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Modele regresyjne w Matlabie
Należy omówić i podać przykłady tworzenia modeli regresyjnych (liniowe, SVM, drzewa decyzyjne, sieci neuronowe i inne). Omówić sposób wykorzystania aplikacji Regression Learner App.
Studia I stopnia TAK
198 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Sterowanie robotem mobilnym za pomocą głębokiej sieci neuronowej
Należy opracować robota mobilnego, którego zadaniem będzie poszukiwanie obiektów znajdujących się w jego otoczeniu. Układ sterowania będzie opierał się na głębokiej sieci neuronowej wykorzystującej obrazy z kamery pokładowej.
Studia I stopnia TAK
199 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Uczenie systemów rozmytych z wykorzystaniem optymalizacji rojem cząstek
Należy opracować przyjazne dla użytkownika oprogramowanie wspomagające uczenie systemów rozmytych Takagi-Sugeno za pomocą optymalizacji rojem cząstek (PSO). Programowanie w Matlabie z wykorzystaniem dostępnych toolboxów.
Studia I stopnia TAK
200 dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ Wybrane modele regresyjne w języku Python
Należy omówić wybrane modele regresji liniowej OLS, LASSO, ridge w języku Python. Opisać biblioteki implementujące te metody, podać kilka przykładów zastosowań. Omówić walidację modeli.
  TAK
201 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Interfejsy człowiek-komputer wspomagające osoby z niepełnosprawnością wzrokową, słuchu i mowy
Należy zapoznać się z aktualnymi możliwościami i trendami w zakresie wspomagania określonego w tytule, sporządzić stosowny raport, a następnie sformułować i przedstawić sposób rozwiązania jednego z wytypowanych zadań.
Studia I stopnia TAK
202 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych
Należy omówić metody i narzędzia pozycjonowania oraz działania prowadzone bezpośrednio na stronie internetowej (wpływające na jej budowę, treść i strukturę), a następnie przygotować stanowisko badawcze, przeprowadzić eksperymenty i przeanalizować ich wyniki.
EF-ZU sem. 1 TAK
203 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie obiektów na podstawie chmur punktów
Należy zapoznać się z metodami i narzędziami programowymi, przeprowadzić eksperymenty z wykorzystaniem dostępnych i przygotowanych przez siebie baz danych i wybranych klasyfikatorów oraz omówić ich wyniki.
Studia I stopnia TAK
204 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Rozpoznawanie sekwencji wizyjnych na podstawie chmur punktów
Należy zapoznać się z metodami i narzędziami programowymi, przeprowadzić eksperymenty z wykorzystaniem dostępnych i przygotowanych przez siebie baz danych i wybranych klasyfikatorów oraz omówić ich wyniki.
Studia I stopnia TAK
205 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Sterowanie z regulatorem i obserwatorem stanu
Należy opracować sposób rozwiązania zadanych problemów z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, przeprowadzić symulacje i sporządzić dokumentację w formie przewodnika.
Studia I stopnia TAK
206 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Symulacja śledzenia trajektorii przez dwukołowy robot mobilny
Należy przygotować oprogramowanie do sterowania i wizualizacji w systemie Matlab/Simulink oraz przeprowadzić eksperymenty.
Studia I stopnia NIE
207 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Zastosowanie metody momentów w rozpoznawaniu obrazów cyfrowych
Należy zapoznać się z metodyką, przygotować oprogramowanie do wyznaczania momentów w przestrzeni 2D i 3D, przeprowadzić eksperymenty z wykorzystaniem dostępnych i przygotowanych przez siebie baz danych i wybranych klasyfikatorów oraz omówić ich wyniki
EF-DU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
208 dr hab. inż. Marian WYSOCKI Zbiór problemów optymalizacji z rozwiązaniami
Należy opracować sposób rozwiązania zadanych problemów z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, przeprowadzić obliczenia i sporządzić dokumentację w formie przewodnika.
Studia I stopnia NIE
209 dr inż. Roman ZAJDEL Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem w środowiskach o ciągłych zmiennych stanu
Celem pracy jest zaimplementowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do wybranych środowisk/obiektów o ciągłych zmiennych stanu. Należy rozważyć zarówno przypadek tablicowej formy aproksymacji funkcji jak i przy pomocy sieci neuronowej, systemu rozmytego czy CMAC.
EF-ZU sem. 1 NIE
210 dr inż. Roman ZAJDEL Algorytmy uczenia się ze wzmocnieniem wykorzystujące model środowiska
Celem pracy jest opisanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na algorytmy wykorzystujące model środowiska, tj. prioritized sweeping i Dyna-learning. Efektem praktycznym pracy powinna być biblioteka skryptów środowiska Matlab ilustrująca wykorzystanie omawianych algorytmów.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
211 dr inż. Roman ZAJDEL Aplikacja mobilna do rozpoznawania i symulowania schematów układów logicznych
Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej do rozpoznawania i symulowania schematów układów logicznych złożonych z bramek i przerzutników. Aplikacja, na podstawie zdjęcia odręcznie wykonanego schematu układu logicznego, powinna wygenerować odpowiednią jego reprezentację, pozwalającą na przeprowadzenie symulacji celem wyznaczenia wyjścia układu. Elektroniczna wersja schematu powinna pozwalać na zmianę stanów wejściowych.
Studia I stopnia TAK
212 dr inż. Roman ZAJDEL Internetowa platforma wynajmu mieszkań
Celem pracy jest zbudowanie aplikacji internetowej dedykowanej do rynku wynajmu mieszkań. Aplikacja powinna pozwalać na rozbudowane i precyzyjne wyszukiwanie ofert oraz zaznaczanie na mapie dokładnych obszarów wyszukiwania. Aplikacja powinna umożliwiać organizowanie się grup osób wspólnie wynajmujących mieszkanie. Ponadto powinna pozwalać na funkcjonalne zarządzanie ogłoszeniami i generowanie umów najmu w różnych wersjach językowych.
Studia I stopnia TAK
213 dr inż. Roman ZAJDEL Kalsyfikacja danych medycznych za pomocą sieci głębokiego uczenia
Celem pracy jest zastosowanie sieci głębokiego uczenia do klasyfikacji przykładowych zbiorów danych medycznych. Pożądanym językiem programowania jest Python.
Studia I stopnia NIE
214 dr inż. Roman ZAJDEL Platforma e-learningowa do nauki sztucznej inteligencji
Celem pracy jest zbudowanie internetowej aplikacji do nauki elementów sztucznej inteligencji. Platforma powinna zawierać prezentację treści kształcenia ilustrowanych animowanymi przykładami oraz zbiór zadań testowych.
Studia I stopnia NIE
215 dr inż. Roman ZAJDEL Robot quadropod
Celem pracy jest wykonanie robota typu quadropod oraz zaproponowanie algorytmów sterowania realizujących zadania podążania do celu i omijania przeszkód.
Studia I stopnia TAK
216 dr inż. Roman ZAJDEL Uczenie głębokie w Pythonie
Celem pracy jest zilustrowanie przykładami w języku Python zasad projektowania sieci głębokiego uczenia zastosowanych do rozwiązywania problemów klasyfikacji.
Studia I stopnia TAK
217 dr inż. Roman ZAJDEL Uczenie głębokie w środowisku Matlab
Celem pracy jest zilustrowanie przykładami w języku Matlab zasad projektowania sieci głębokiego uczenia zastosowanych do rozwiązywania problemów klasyfikacji.
Studia I stopnia TAK
218 dr inż. Roman ZAJDEL Wydajność sieci głębokiego uczenia
Celem pracy jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych różnych typów sieci głębokiego uczenia. Ponadto należy porównać efektywności sieci głębokiego uczenia z innymi typami sieci neuronowych.
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
219 dr inż. Roman ZAJDEL Zastosowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do sterowania robotem mobilnym
Celem pracy jest zaproponowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do sterowania robotem mobilnym Khepera III realizującym zadanie omijania przeszkód, pościgu za przeszkodą, czy też podążania do celu. Sugerowane środowisko pracy Matlab lub Python.
Studia I stopnia TAK
220 dr inż. Roman ZAJDEL Zastosowanie wybranych algorytmów sztucznej inteligencji do gry komputerowej
Celem pracy jest zastosowanie wybranych algorytmów sztucznej inteligencji, takich jak algorytmy genetyczne, czy uczenie się ze wzmocnieniem do sterowania zachowaniem gracza w prostej grze komputerowej 2D.
Studia I stopnia TAK
221 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Aplikacja do realizacji i zarządzania zamówieniami posiłków
W ramach realizacji pracy należy opracować aplikację umożliwiającą zbieranie zamówień posiłków w obrębie pewnej zdefiniowanej grupy ludzi. Administrator systemu każdego dnia mógłby wprowadzić aktualne menu dla danego dnia. Menu to mogłoby być wprowadzane ręcznie (posiłek / cena) lub kopiowane na podstawie menu wprowadzonej restauracji z aplikacji pyszne.pl. Administrator systemu powinien mieć możliwość do startowania i blokowania składania zamówień na dany dzień. Klienci aplikacji byli by w stanie zamówić posiłek na podstawie menu ustawionego na dany dzień - wówczas byliby by dopisywani na listę aktywnych osób danego dnia, a do ich rachunku dodawana była by odpowiednia kwota którą będą potrzebowali rozliczyć pod koniec miesiąca.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
222 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Inteligentny system nadzorowania procesu toczenia
Zastosowanie języka Python do opracowania systemu nadzorowania procesu toczenia.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
223 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Moduł drążenia danych dla systemów produkcyjnych Przemysłu 4.0
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień automatycznego wykrywania związków przyczynowo-skutkowych w danych gromadzonych w systemach produkcyjnych. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. reguły asocjacyjne, drzewa decyzyjne) do wykrywania związków przyczynowo-skutkowych w danych pochodzących z rzeczywistego systemu produkcyjnego oraz predykcji wybranych parametrów procesów jak również wykonać oprogramowanie w wybranym języku. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
224 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Opracowanie aplikacji do zarządzania transportem na hali fabrycznej
Opracowanie uczącej się i zautomatyzowanej aplikacji zarządzającej transportem materiałów na hali produkcyjnej w zależności od realizowanych zleceń i komponentów. Program, który odczytuje numer identyfikacyjny wózka, wskazuje jego lokalizację na zmapowanej hali, wskazuje optymalną trasę transportu.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
225 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Opracowanie aplikacji typu Business Intelligence przeznaczonej do analizy danych produkcyjnych
W ramach realizacji pracy należy stworzyć oprogramowanie typu BI. Program powinien umożliwiać tworzenie widoków prezentujących wybrane dane (w postaci graficznej lub tabelarycznej), tworzenie dowolnie konfigurowalnych i zapisywalnych dashboardów prezentujących dane, automatyczne wysyłanie raportów.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
226 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Opracowanie materiałów do zajęć laboratoryjnych dotyczących programowania sterowników PAC
W ramach pracy należy zaktualizować istniejące plany i instrukcje ćwiczeń laboratoryjnych. Aktualizacja dotyczyć będzie głównie zmiany oprogramowania z wersji TwinCAT 2 na TwinCAT 3.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
227 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Opracowanie narzędzia do tworzenia dokumentacji struktury API aplikacji
W ramach realizacji pracy należy opracować aplikację, która umożliwiałaby tworzenie szczegółowej dokumentacji API dowolnej aplikacji. Aplikacja powinna mieć możliwość wpisywania adresów, metody do połączenia, przykładową strukturę danych która zostanie zwrócona i przykładową strukturę danych jaką należy do takiego zapytania przekazać. Podobne założenia realizuje przykładowo narzędzie Swagger.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
228 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Przegląd baz danych typu opensource służących do archiwizacji strumieni danych
W ramach pracy należy dokonać przeglądu dostępnych baz danych typu open-source (np. InfluxDB, TimescaleDB, itp.) umożliwiających rejestrację dużych ilości danych (ok. 5000 zmiennych na sekundę), a następnie porównać ich wydajność z relacyjnymi bazami danych (np. postgres)
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
229 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Przegląd systemów Business Intelligence i ich zastosowań w analizie procesów produkcyjnych
W ramach realizacji pracy należy dokonać przeglądu aktualnie dostępnych programów typu BI oraz przeanalizować i opisać ich możliwości. Elementem pracy będzie również wybór jednego z narzędzi oraz jego integracja z wybranym systemem klasy MES jak również przedstawienie możliwości i korzyści z wykorzystania wybranego oprogramowania.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
230 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Robot mobilny do transportu zestawów narzędzi do maszyn
Należy opracować, z wykorzystaniem gotowej platformy, robota mobilnego, którego zadaniem będzie dowożenie zestawów narzędzi z narzędziowni na halę produkcyjną, do konkretnych maszyn w procesie produkcji elementów złącznych. Podstawowe zadania do realizacji: określenie wymagań (liczba i waga przewożonych narzędzi, rozmiary, sposób nawigacji) przegląd dostępnych platform, dobór platformy, opracowanie oprogramowania, testy w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Nawigacja robota po hali produkcyjnej może opierać się na śledzeniu linii, w połączeniu z czujnikami odległości od przeszkód.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
231 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Symulator procesu kucia na zimno
W ramach pracy należy stworzyć system sterowania i rejestracji danych dla sprzętowego symulatora procesu kucia na zimno oraz przykładowe rozwiązania w zakresie nadzorowania realizacji procesu za pomocą metod inteligencji obliczeniowej. Symulator zawiera element sprzętowy (serwomechanizm, śruba) oraz sterownik firmy Beckhoff.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
232 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System Predykcyjnego Utrzymania Ruchu
Zastosowanie języka Python do opracowania systemu predykcyjnego utrzymania ruchu
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
233 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System sterowania dla laboratoryjnego stanowiska badania łożysk
W ramach pracy należy stworzyć system sterowania i rejestracji danych dla stanowiska badania łożysk oraz przykładowe rozwiązania w zakresie predykcji uszkodzeń za pomocą metod inteligencji obliczeniowej. Symulator zawiera element sprzętowy (serwomechanizm, łożysko) oraz sterownik firmy Beckhoff.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
234 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI System zarządzania urządzeniami z systemem Linux
W ramach realizacji pracy należy opracować aplikację,umożliwiającą zarządzanie pulą urządzeń w sieci lokalnej. Aplikacja serwerowa powinna być zdolna do odbierania i wysyłania informacji w oparciu o protokół webSocket do swoich klientów (NodeJS/Java/C#). Dodatkowo należy utworzyć aplikację kliencką zdolną do wysyłania i odbierania informacji od serwera (NodeJS), która była by instalowana na każdym urządzeniu w sieci lokalnej. Warstwa prezentacyjna (angular2+, reactJS, vue) powinna zawierać listę dostępnych urządzeń-klientów, wraz z podglądem na ich status (aktywny/nieaktywny) i umożliwiać zdalne połączenie z konsolą poprzez protokół SSH (Xterm.js).
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
NIE
235 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach predykcyjnego utrzymania ruchu
Celem pracy jest wykorzystanie znanych metod inteligencji obliczeniowej do zagadnień predykcji uszkodzeń i zapobiegania awarii maszyn CNC. W podstawowej wersji pracy należy przetestować wybrane metody inteligencji obliczeniowej (np. sieci neuronowe, uczenie głębokie) do wykrywania anomalii w danych zebranych z rzeczywistych maszyn oraz predykcji uszkodzeń jak również wykonać oprogramowanie w języku Python. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0 i data science.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1,
Studia I stopnia
TAK
236 dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI Zastosowanie technologii VR i AR w systemach produkcyjnych Przemysłu 4.0
Celem pracy jest zrealizowanie oprogramowania demonstrującego zastosowanie technologii VR i AR w wybranych elementach Przemysłu 4.0. Przewidywane jest zastosowanie takiego sprzętu jak np. Oculus lub okularów do rozszerzonej rzeczywistości. Podstawowym elementem pracy będzie wykonanie i zintegrowanie z istniejącym systemem klasy MES modeli elementów hali produkcyjnej i maszyn. Praca związana jest z zagadnieniami Przemysłu 4.0.
EF-DU sem. 1,
EF-ZU sem. 1
NIE

 

Politechnika Rzeszowska - Katedra Informatyki i Automatyki